งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.ขอนแก่น เขต 4
ระหว่าง วันที่.26-27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนน้ำพอง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนน้ำพอง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพอง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนน้ำพอง โรงอาหาร 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนน้ำพอง โรงอาหาร 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพอง โรงอาหาร 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนน้ำพอง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 6/1 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพอง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 6/2 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
-
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนน้ำพอง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 3/1 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนน้ำพอง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 3/2 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพอง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 3/2 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนน้ำพอง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนน้ำพอง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพอง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป.5/3 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพอง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพอง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.1/3 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]