งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.ขอนแก่น เขต 4
ระหว่าง วันที่.26-27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังชัย โดมอเนกประสงค์ 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังชัย โดมอเนกประสงค์ 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังชัย โดมอเนกประสงค์ 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังชัย โดมอเนกประสงค์ 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6
-
-
6 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
-
-
7 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังชัย อาคารมัธยม ห้อง สมุด 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
8 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังชัย อาคารมัธยม ห้อง ม.3 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]