งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.ขอนแก่น เขต 4
ระหว่าง วันที่.26-27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 อาคารบุคคล(ชั้นล่าง) 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 อาคารบุคคล(ชั้นล่าง) 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
3 265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 อาคารบุคคล(ชั้นบน) 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 อาคารการเงิน(ชั้นล่าง) 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 อาคารการเงิน(ชั้นล่าง) 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 อาคารการเงิน(ชั้นบน) 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 อาคารนิเทศ(ชั้นล่าง) 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 อาคารนิเทศ(ชั้นล่าง) 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 อาคารการเงิน(ชั้นบน) 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 อาคารการเงิน(ชั้นบน) 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 ศูนย์วิจัย 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 อาคารบุคคล(ชั้นบน) 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 หน้าหอประชุมใหญ่ 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 หน้าหอประชุมใหญ่ 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 หลังหอประชุมใหญ่ 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]