แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ขอนแก่น เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนน้ำพอง 51 37 77.08% 7 14.58% 3 6.25% 1 2.08% 48
2 โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง 45 28 62.22% 7 15.56% 6 13.33% 4 8.89% 45
3 โรงเรียนชุมชนกระนวน 42 27 69.23% 9 23.08% 3 7.69% 0 0% 39
4 โรงเรียนบ้านคำบง 59 26 54.17% 12 25% 7 14.58% 3 6.25% 48
5 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 49 22 48.89% 13 28.89% 8 17.78% 2 4.44% 45
6 โรงเรียนบ้านสำโรง 25 21 87.5% 1 4.17% 2 8.33% 0 0% 24
7 โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ 31 17 60.71% 7 25% 3 10.71% 1 3.57% 28
8 โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา 35 17 48.57% 6 17.14% 9 25.71% 3 8.57% 35
9 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 29 17 73.91% 2 8.7% 4 17.39% 0 0% 23
10 โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ 40 16 45.71% 11 31.43% 6 17.14% 2 5.71% 35
11 โรงเรียนบ้านผักหนาม 37 16 45.71% 9 25.71% 9 25.71% 1 2.86% 35
12 โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 35 16 57.14% 6 21.43% 3 10.71% 3 10.71% 28
13 โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 36 16 57.14% 5 17.86% 5 17.86% 2 7.14% 28
14 โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา 25 15 60% 4 16% 4 16% 2 8% 25
15 โรงเรียนบ้านหนองโก 29 14 48.28% 8 27.59% 4 13.79% 3 10.34% 29
16 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 36 14 42.42% 7 21.21% 10 30.3% 2 6.06% 33
17 โรงเรียนบ้านม่วงหวาน 20 13 65% 5 25% 1 5% 1 5% 20
18 โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 30 12 44.44% 9 33.33% 4 14.81% 2 7.41% 27
19 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 18 12 66.67% 5 27.78% 0 0% 1 5.56% 18
20 โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 24 12 57.14% 3 14.29% 4 19.05% 2 9.52% 21
21 โรงเรียนบ้านทรายมูล 20 11 55% 7 35% 1 5% 1 5% 20
22 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 17 11 68.75% 5 31.25% 0 0% 0 0% 16
23 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป 24 11 55% 4 20% 2 10% 3 15% 20
24 โรงเรียนบ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์) 18 11 64.71% 3 17.65% 2 11.76% 1 5.88% 17
25 โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก 15 11 73.33% 3 20% 0 0% 1 6.67% 15
26 โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น 13 11 84.62% 1 7.69% 1 7.69% 0 0% 13
27 โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ 12 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
28 โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี 13 11 84.62% 0 0% 2 15.38% 0 0% 13
29 โรงเรียนชุมชนดูนสาด 16 10 62.5% 4 25% 2 12.5% 0 0% 16
30 โรงเรียนน้ำพองประชานุกูล 15 10 66.67% 4 26.67% 1 6.67% 0 0% 15
31 โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา 15 10 66.67% 4 26.67% 0 0% 1 6.67% 15
32 โรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ 15 10 71.43% 4 28.57% 0 0% 0 0% 14
33 โรงเรียนบ้านสระกุด 17 10 58.82% 2 11.76% 3 17.65% 2 11.76% 17
34 โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา 16 10 71.43% 2 14.29% 2 14.29% 0 0% 14
35 โรงเรียนบ้านคำครึ่ง 13 10 83.33% 0 0% 1 8.33% 1 8.33% 12
36 โรงเรียนบ้านขุนด่าน 17 9 56.25% 5 31.25% 2 12.5% 0 0% 16
37 โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ 19 9 52.94% 4 23.53% 1 5.88% 3 17.65% 17
38 โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร 13 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
39 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 16 9 69.23% 2 15.38% 0 0% 2 15.38% 13
40 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา34 (บ้านกุดโง้ง) 14 9 75% 1 8.33% 2 16.67% 0 0% 12
41 โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น 11 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
42 โรงเรียนบ้านวังชัย 23 8 42.11% 9 47.37% 1 5.26% 1 5.26% 19
43 โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ 18 8 44.44% 6 33.33% 3 16.67% 1 5.56% 18
44 โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 17 8 50% 5 31.25% 3 18.75% 0 0% 16
45 โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี 11 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
46 โรงเรียนบ้านกุดพังทุย 16 8 57.14% 1 7.14% 3 21.43% 2 14.29% 14
47 โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์ 12 8 66.67% 1 8.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
48 โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ 11 8 72.73% 1 9.09% 2 18.18% 0 0% 11
49 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 10 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
50 โรงเรียนบ้านหัวดง 10 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
51 โรงเรียนบ้านบะแต้ 9 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
52 โรงเรียนบ้านบ่อ 22 7 38.89% 6 33.33% 5 27.78% 0 0% 18
53 โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ 12 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
54 โรงเรียนบ้านห้วยเตย 12 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
55 โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา 12 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
56 โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ 14 7 58.33% 1 8.33% 4 33.33% 0 0% 12
57 โรงเรียนบ้านนาเรียง 12 7 63.64% 1 9.09% 1 9.09% 2 18.18% 11
58 โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
59 โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
60 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 14 6 42.86% 5 35.71% 1 7.14% 2 14.29% 14
61 โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง 11 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
62 โรงเรียนบ้านแห้ว 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
63 โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี 12 6 50% 1 8.33% 3 25% 2 16.67% 12
64 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
65 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
66 โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง 8 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
67 โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด 7 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
68 โรงเรียนบ้านหนองแสง 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
69 โรงเรียนนามูลวิทยาคม 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
70 โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ 13 5 41.67% 5 41.67% 2 16.67% 0 0% 12
71 โรงเรียนบ้านกระนวน 12 5 45.45% 4 36.36% 2 18.18% 0 0% 11
72 โรงเรียนบ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) 10 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
73 โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
74 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน 12 5 41.67% 2 16.67% 2 16.67% 3 25% 12
75 โรงเรียนบ้านนาคู 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
76 โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
77 โรงเรียนบ้านนาขาม 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
78 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 9 5 62.5% 0 0% 3 37.5% 0 0% 8
79 โรงเรียนบ้านนาฝาย 7 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
80 โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 7 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
81 โรงเรียนบ้านวังโพน 12 4 36.36% 7 63.64% 0 0% 0 0% 11
82 โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น 11 4 36.36% 5 45.45% 0 0% 2 18.18% 11
83 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 10 4 40% 3 30% 3 30% 0 0% 10
84 โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
85 โรงเรียนบ้านหัวบึง 11 4 40% 1 10% 4 40% 1 10% 10
86 โรงเรียนบ้านคำม่วง 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
87 โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา 8 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
88 โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
89 โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
90 โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
91 โรงเรียนบ้านนาง้อง 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
92 โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
93 โรงเรียนบ้านหนองผือ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
94 โรงเรียนบ้านโคกกลางนาล้อม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
95 โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
96 โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่ 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
97 โรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่ 7 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
98 โรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม 10 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
99 โรงเรียนบ้านหลุบเลา 8 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
100 โรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาด 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
101 โรงเรียนบ้านโนนเชือก 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
102 โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
103 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 9 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 7
104 โรงเรียนคำบอนวิทยา 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
105 โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
106 โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
107 โรงเรียนบ้านโนน 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
108 โรงเรียนบ้านหนองคู 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
109 โรงเรียนบ้านบึงกลาง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
110 โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
111 โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
112 โรงเรียนสุนทรพรหมคุณศึกษา 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
113 โรงเรียนศรีเมืองแอม 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
114 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
115 โรงเรียนศิลาโป่งคำ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
116 โรงเรียนบ้านหนองชา 9 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 9
117 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำมูล 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
118 โรงเรียนบ้านหนองแวงเป่ง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
119 โรงเรียนบ้านหนองโอง 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
120 โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
121 โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
122 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
123 โรงเรียนโนนหัวช้าง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
124 โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฏร์บำรุง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
125 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
126 โรงเรียนโคกสูงกุดน้ำใส 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
127 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 7 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
128 โรงเรียนบ้านโนนสง่า 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
129 โรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่ง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด (สาขา) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
131 โรงเรียนบ้านคำแมด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนบ้านนาค้อ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
133 โรงเรียนบ้านน้ำสามวัง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
134 โรงเรียนบ้านห้วยเชือก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
135 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 7 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
136 โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
137 โรงเรียนบ้านโนนพยอม 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
138 โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
139 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
140 โรงเรียนทรัพย์ภูพาน คำปลาหลาย หนองผักแว่น 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านคำแคนคำเจริญ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านโนนจิก 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
145 โรงเรียนบ้านโสกแสง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
146 โรงเรียนหนองแสง 7 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนชุมชนน้ำอ้อม 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนบ้านหม้อ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนบ้านดงมัน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านนาอ่างทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนบ้านสร้างแซ่งวังถั่ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนบ้านหินลาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนบ้านสว่าง 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
157 โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ชัย 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
159 โรงเรียนบ้านท่าลาดคำตานา 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
160 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
161 โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนบ้านหนองหารจาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านป่าหวายนั่งราษฏร์บำรุง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
164 โรงเรียนบ้านคำป่าก่อ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านดงเรืองประชาสรรพ์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านฟากพอง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวาง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
168 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่า 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
169 โรงเรียนบ้านหนองแวง 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
170 โรงเรียนบ้านโนนน้ำผึ้ง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]