เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.ขอนแก่น เขต 4
ระหว่าง วันที่.26-27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 จิตตรา พจนนุสนธิ์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา บันทึกคะแนน
2 ศิริพร ภูบุญลาภ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา บันทึกคะแนน
3 ณัฏฐ์ณิชา รุ่งน้อย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา บันทึกคะแนน
4 ศิรดา จันทร์ผาย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา บันทึกคะแนน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]