ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 336
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทุ่งบ่อวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 813
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนศิลาราศรี สพป. ขอนแก่น เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 029
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนกระนวน สพป. ขอนแก่น เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านม่วงหวาน สพป. ขอนแก่น เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านศรีสุขสำราญ สพป. ขอนแก่น เขต 4 78 เงิน 4
5 บ้านพระบาทท่าเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 011
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 4 92 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองขามพิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนกระนวน สพป. ขอนแก่น เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป สพป. ขอนแก่น เขต 4 84 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 005
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 4 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสระกุด สพป. ขอนแก่น เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองโก สพป. ขอนแก่น เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 017
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 4 81 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 018
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกุดเชียงมี สพป. ขอนแก่น เขต 4 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองแสง สพป. ขอนแก่น เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โคกสูงใหญ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์) สพป. ขอนแก่น เขต 4 86 ทอง 4
5 บ้านโคกสูงสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 4 85 ทอง 5
6 บ้านฝางวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 83 ทอง 6
7 บ้านโนนสง่า สพป. ขอนแก่น เขต 4 81 ทอง 7
8 บ้านทรายมูล สพป. ขอนแก่น เขต 4 80 ทอง 8
9 บ้านกุดกระหนวน สพป. ขอนแก่น เขต 4 - -
10 หนองแสง สพป. ขอนแก่น เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 147
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนจิก สพป. ขอนแก่น เขต 4 91.75 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองแสง สพป. ขอนแก่น เขต 4 88.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนดูนสาด สพป. ขอนแก่น เขต 4 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านผักหนาม สพป. ขอนแก่น เขต 4 75.80 เงิน 4
5 บ้านหนองแต้ สพป. ขอนแก่น เขต 4 - -
6 หนองแสง สพป. ขอนแก่น เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 764
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยเตย สพป. ขอนแก่น เขต 4 80.80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคำบง สพป. ขอนแก่น เขต 4 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านศรีสุขสำราญ สพป. ขอนแก่น เขต 4 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุนชนหนองกุงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 64.60 ทองแดง 4
5 บ้านผักหนาม สพป. ขอนแก่น เขต 4 62.80 ทองแดง 5
6 บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 61 ทองแดง 6
7 ชุมชนกระนวน สพป. ขอนแก่น เขต 4 60.20 ทองแดง 7
8 อนุบาลเขาสวนกวาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 47.80 เข้าร่วม 8
9 บ้านพระบาทท่าเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 708
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยรัฐวิทยา34 (บ้านกุดโง้ง) สพป. ขอนแก่น เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านศรีสุขสำราญ สพป. ขอนแก่น เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกระนวน สพป. ขอนแก่น เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 102
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 น้ำพอง สพป. ขอนแก่น เขต 4 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคำบง สพป. ขอนแก่น เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาคู สพป. ขอนแก่น เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทุ่งใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 4 85 ทอง 4
5 บ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 4 81 ทอง 5
6 บ้านนางิ้วนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 80.50 ทอง 6
7 บ้านหัวบึง สพป. ขอนแก่น เขต 4 80 ทอง 7
8 บ้านห้วยยาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 78 เงิน 8
9 บ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์) สพป. ขอนแก่น เขต 4 76 เงิน 9
10 บ้านศรีสุขสำราญ สพป. ขอนแก่น เขต 4 75 เงิน 10
11 บ้านกระนวน สพป. ขอนแก่น เขต 4 74 เงิน 11
12 บ้านห้วยไผ่หนองโน สพป. ขอนแก่น เขต 4 72 เงิน 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 046
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านขุนด่าน สพป. ขอนแก่น เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลเขาสวนกวาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านจำปาหัวบึง สพป. ขอนแก่น เขต 4 82 ทอง 4
5 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 81 ทอง 5
6 ชุมชนดูนสาด สพป. ขอนแก่น เขต 4 80 ทอง 6
7 น้ำพอง สพป. ขอนแก่น เขต 4 80 ทอง 6
8 บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 77 เงิน 8
9 บ้านดงบังคุรุราษฏร์บำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 4 76 เงิน 9
10 บ้านคอกคีแสนตอ สพป. ขอนแก่น เขต 4 75 เงิน 10
11 บ้านพระบาทท่าเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 4 75 เงิน 10
12 ชุมชนกระนวน สพป. ขอนแก่น เขต 4 74 เงิน 12
13 ไทยรัฐวิทยา34 (บ้านกุดโง้ง) สพป. ขอนแก่น เขต 4 74 เงิน 12
14 บ้านผักหนาม สพป. ขอนแก่น เขต 4 68 ทองแดง 14
15 บ้านห้วยเตย สพป. ขอนแก่น เขต 4 68 ทองแดง 14
16 หนองขามพิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 4 68 ทองแดง 14
17 บ้านคำบง สพป. ขอนแก่น เขต 4 65 ทองแดง 17
18 บ้านห้วยไผ่หนองโน สพป. ขอนแก่น เขต 4 65 ทองแดง 17
19 ชุมชนโนนสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 64 ทองแดง 19

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 734
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบะแต้ สพป. ขอนแก่น เขต 4 92.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง สพป. ขอนแก่น เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองแต้ สพป. ขอนแก่น เขต 4 84.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา สพป. ขอนแก่น เขต 4 - -
5 พระธาตุขามแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 732
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนทองห้วยบาก สพป. ขอนแก่น เขต 4 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหัวนาคำ สพป. ขอนแก่น เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนกระนวน สพป. ขอนแก่น เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองขามพิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 4 85 ทอง 4
5 บ้านฝางวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 84 ทอง 5
6 บ้านพระบาทท่าเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 4 84 ทอง 5
7 บ้านคำแก่นคูณ สพป. ขอนแก่น เขต 4 82 ทอง 7
8 บ้านวังชัย สพป. ขอนแก่น เขต 4 80 ทอง 8
9 ทุ่งบ่อวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 817
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนทองห้วยบาก สพป. ขอนแก่น เขต 4 88.80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 143
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนทองห้วยบาก สพป. ขอนแก่น เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุนชนหนองกุงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนโนนสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 74 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 740
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 4 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองกุงขี้ควง สพป. ขอนแก่น เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกุดเชียงมี สพป. ขอนแก่น เขต 4 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กู่สว่างสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 4 60 ทองแดง 4
5 คูคำพิทยาสรรพ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 60 ทองแดง 4
6 ชุมชนดูนสาด สพป. ขอนแก่น เขต 4 60 ทองแดง 4
7 ทุ่งบ่อวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 60 ทองแดง 4
8 นาคำพิทยาสรรพ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 60 ทองแดง 4
9 น้ำพอง สพป. ขอนแก่น เขต 4 60 ทองแดง 4
10 บ้านกุดน้ำใส สพป. ขอนแก่น เขต 4 60 ทองแดง 4
11 บ้านคำครึ่ง สพป. ขอนแก่น เขต 4 60 ทองแดง 4
12 บ้านคำบง สพป. ขอนแก่น เขต 4 60 ทองแดง 4
13 บ้านคำม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 4 60 ทองแดง 4
14 บ้านนาเรียง สพป. ขอนแก่น เขต 4 60 ทองแดง 4
15 บ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 4 60 ทองแดง 4
16 บ้านหนองชา สพป. ขอนแก่น เขต 4 60 ทองแดง 4
17 บ้านหนองโก สพป. ขอนแก่น เขต 4 60 ทองแดง 4
18 บ้านหัวบึง สพป. ขอนแก่น เขต 4 60 ทองแดง 4
19 บ้านห้วยทรายศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 4 60 ทองแดง 4
20 บ้านห้วยเสือเต้น สพป. ขอนแก่น เขต 4 60 ทองแดง 4
21 บ้านโนนพยอม สพป. ขอนแก่น เขต 4 60 ทองแดง 4
22 บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 60 ทองแดง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 776
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ห้วยยางวิทยาสรรพ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 91.83 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 236
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนศิลาราศรี สพป. ขอนแก่น เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนเชือก สพป. ขอนแก่น เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเวียงแก้ว สพป. ขอนแก่น เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านผักหนาม สพป. ขอนแก่น เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.ขอนแก่น เขต 4
ระหว่าง วันที่.26-28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 398
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยยางสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 4 89 ทอง ชนะเลิศ
2 ห้วยยางวิทยาสรรพ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.ขอนแก่น เขต 4
ระหว่าง วันที่.26-28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 741
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทุ่งบ่อวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 88 ทอง ชนะเลิศ
2 นาคำพิทยาสรรพ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาเรียง สพป. ขอนแก่น เขต 4 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรีสมบูรณ์วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 อุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 78 เงิน 5
6 บ้านคำแก่นคูณ สพป. ขอนแก่น เขต 4 77 เงิน 6
7 คูคำพิทยาสรรพ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 76 เงิน 7
8 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 4 75 เงิน 8
9 บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 74 เงิน 9
10 บ้านผักหนาม สพป. ขอนแก่น เขต 4 73 เงิน 10
11 บ้านพระบาทท่าเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 4 73 เงิน 10
12 บ้านโนนทองห้วยบาก สพป. ขอนแก่น เขต 4 73 เงิน 10
13 บ้านคำบง สพป. ขอนแก่น เขต 4 72 เงิน 13
14 บ้านวังชัย สพป. ขอนแก่น เขต 4 71 เงิน 14
15 บ้านหัวนาคำ สพป. ขอนแก่น เขต 4 70 เงิน 15

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.ขอนแก่น เขต 4
ระหว่าง วันที่.26-28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 788
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โคกสูงใหญ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลเขาสวนกวาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านผักหนาม สพป. ขอนแก่น เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาคำพิทยาสรรพ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 86 ทอง 4
5 ศรีสมบูรณ์วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 85 ทอง 5
6 ชุนชนหนองกุงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 84 ทอง 6
7 บ้านคำบง สพป. ขอนแก่น เขต 4 82 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.ขอนแก่น เขต 4
ระหว่าง วันที่.26-28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 791
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคำม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 4 85 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองขามพิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองผือ สพป. ขอนแก่น เขต 4 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนกระนวน สพป. ขอนแก่น เขต 4 82 ทอง 4
5 บ้านบึงกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 82 ทอง 4
6 ชุมชนโนนสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 81 ทอง 6
7 ชุมชนดูนสาด สพป. ขอนแก่น เขต 4 80 ทอง 7
8 ทุ่งบ่อวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 80 ทอง 7
9 บ้านหนองอ้อโคกสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 4 80 ทอง 7
10 บ้านนาฝายเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 4 79 เงิน 10
11 บ้านห้วยยาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 79 เงิน 10
12 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 4 78 เงิน 12
13 บ้านวังชัย สพป. ขอนแก่น เขต 4 78 เงิน 12
14 บ้านผักหนาม สพป. ขอนแก่น เขต 4 77 เงิน 14
15 บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป สพป. ขอนแก่น เขต 4 75 เงิน 15
16 บ้านโนนเชือก สพป. ขอนแก่น เขต 4 74 เงิน 16
17 บ้านหนองบัวคำมูล สพป. ขอนแก่น เขต 4 73 เงิน 17
18 บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา สพป. ขอนแก่น เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.ขอนแก่น เขต 4
ระหว่าง วันที่.26-28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 811
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหัวนาคำ สพป. ขอนแก่น เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนกระนวน สพป. ขอนแก่น เขต 4 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนดูนสาด สพป. ขอนแก่น เขต 4 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.ขอนแก่น เขต 4
ระหว่าง วันที่.26-28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 810
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุนชนหนองกุงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองแวงคูป่าชาติ สพป. ขอนแก่น เขต 4 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองหว้าสุขใจ สพป. ขอนแก่น เขต 4 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.ขอนแก่น เขต 4
ระหว่าง วันที่.26-28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 709
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านศรีสุขสำราญ สพป. ขอนแก่น เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุนชนหนองกุงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.ขอนแก่น เขต 4
ระหว่าง วันที่.26-28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 024
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข สพป. ขอนแก่น เขต 4 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ทุ่งบ่อวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกุดพังทุย สพป. ขอนแก่น เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านแห้ว สพป. ขอนแก่น เขต 4 87 ทอง 4
5 บ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 4 84 ทอง 5
6 บ้านนางิ้วนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 81 ทอง 6
7 บ้านสระกุด สพป. ขอนแก่น เขต 4 81 ทอง 6
8 บ้านโคกกลางวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 78 เงิน 8
9 น้ำพองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 4 75 เงิน 9
10 บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) สพป. ขอนแก่น เขต 4 68 ทองแดง 10
11 โคกสูงใหญ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 66 ทองแดง 11
12 บ้านกุดน้ำใส สพป. ขอนแก่น เขต 4 65 ทองแดง 12
13 บ้านคำบง สพป. ขอนแก่น เขต 4 65 ทองแดง 12
14 บ้านนาฝายเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 4 65 ทองแดง 12
15 ชุมชนกระนวน สพป. ขอนแก่น เขต 4 64 ทองแดง 15
16 หนองขามพิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 4 64 ทองแดง 15
17 อนุบาลเขาสวนกวาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 63 ทองแดง 17
18 น้ำพอง สพป. ขอนแก่น เขต 4 62 ทองแดง 18
19 บ้านบึงกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 62 ทองแดง 18

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.ขอนแก่น เขต 4
ระหว่าง วันที่.26-28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 016
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองผือ สพป. ขอนแก่น เขต 4 89 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองแวงเรือประชาศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 น้ำพอง สพป. ขอนแก่น เขต 4 83 ทอง 4
5 บ้านแสงสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 4 82 ทอง 5
6 บ้านบ่อ สพป. ขอนแก่น เขต 4 81 ทอง 6
7 ชุนชนหนองกุงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 80 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.ขอนแก่น เขต 4
ระหว่าง วันที่.26-28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 020
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่ากระเสริม สพป. ขอนแก่น เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองแวงเรือประชาศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านภูคำเบ้า สพป. ขอนแก่น เขต 4 90 ทอง 5
6 บ้านโคกกลางวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 89 ทอง 6
7 ชุนชนหนองกุงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 88 ทอง 7
8 อนุบาลเขาสวนกวาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 86 ทอง 8
9 หนองขามพิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 4 84 ทอง 9
10 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 4 82 ทอง 10
11 บ้านม่วงหวาน สพป. ขอนแก่น เขต 4 82 ทอง 10
12 บ้านหนองโก สพป. ขอนแก่น เขต 4 81 ทอง 12
13 บ้านขามป้อมดงเย็น สพป. ขอนแก่น เขต 4 78 เงิน 13
14 ชุมชนบ้านบัวใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 4 71 เงิน 14
15 บ้านบ่อ สพป. ขอนแก่น เขต 4 71 เงิน 14
16 บ้านฝางวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.ขอนแก่น เขต 4
ระหว่าง วันที่.26-28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 021
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โคกสูงใหญ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุนชนหนองกุงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 หนองขามพิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 4 88 ทอง 5
6 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 4 87 ทอง 6
7 บ้านวังชัย สพป. ขอนแก่น เขต 4 87 ทอง 6
8 อนุบาลเขาสวนกวาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 87 ทอง 6
9 คูคำพิทยาสรรพ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 86 ทอง 9
10 ชุมชนกระนวน สพป. ขอนแก่น เขต 4 86 ทอง 9
11 ทุ่งบ่อวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 85 ทอง 11
12 บ้านม่วงหวาน สพป. ขอนแก่น เขต 4 85 ทอง 11
13 บ้านบ่อ สพป. ขอนแก่น เขต 4 - -
14 บ้านฝางวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน