งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ อาคารเอนกประสงค์ 17 พ.ย. 2560 09.00-16.30
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ สนามฟุตบอล 17 พ.ย. 2560 09.00-16.30
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ข้างอาคารเอนกประสงค์ ฝั่งต้นสน 17 พ.ย. 2560 09.00-16.30
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ ห้องสำนักงานครู 15 พ.ย. 2560 09.00-16.30
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ ห้องสำนักงานครู 15 พ.ย. 2560 09.00-16.30
-
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ ห้องสำนักงานครู 16 พ.ย. 2560 09.00-16.30
-
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ อนุบาล 1 16 พ.ย. 2560 09.00-16.30
-
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ อนุบาล 2 16 พ.ย. 2560 09.00-16.30
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ อาคารเอนกประสงค์ 16 พ.ย. 2560 09.00-16.30
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ อาคารเอนกประสงค์ 16 พ.ย. 2560 09.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]