งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ห้องครูชาติชาย 16 พ.ย. 2560 09.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ห้อง ป.1 16 พ.ย. 2560 09.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ห้องวิทย์ 16 พ.ย. 2560 09.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ศาลาสมโภชน์ 16 พ.ย. 2560 09.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนคำใหญ่วิทยา หน้าห้องพยาบาล 16 พ.ย. 2560 09.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ใต้ถุนอาคาร 1 16 พ.ย. 2560 09.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ห้อง ICT 16 พ.ย. 2560 09.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ห้อง ป.2 16 พ.ย. 2560 09.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนคำใหญ่วิทยา อาคารอเนกประสงค์ 16 พ.ย. 2560 09.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนคำใหญ่วิทยา อาคารอเนกประสงค์ 16 พ.ย. 2560 09.00-15.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ห้อง ป.5 16 พ.ย. 2560 09.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ห้อง ป.6/1 16 พ.ย. 2560 09.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ห้้อง ป.6/2 16 พ.ย. 2560 09.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ห้องสมุด 16 พ.ย. 2560 09.00-15.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ห้องสมุด 16 พ.ย. 2560 09.00-15.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ห้องสมุด 16 พ.ย. 2560 09.00-15.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ห้อง ป.3 16 พ.ย. 2560 09.00-15.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ห้อง ป.4 16 พ.ย. 2560 09.00-15.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]