งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล อาคารเรียน 3 ชั้น 16 พ.ย. 2560 09.30
-
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล อาคารเรียน 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.6 16 พ.ย. 2560 09.30
-
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล อาคารเรียน 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.4 16 พ.ย. 2560 09.30
-
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล อาคารเรียน 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ภาษาไทย 16 พ.ย. 2560 09.30
-
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล อาคารเรียน 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.5 16 พ.ย. 2560 09.30
-
6 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล อาคารเรียน 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.3 16 พ.ย. 2560 09.30
-
7 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล อาคารเรียน 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 16 พ.ย. 2560 09.30
-
8 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 เวทีกลาง (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2) ห้องประชุมโปงลาง สพป.กส.2 16 พ.ย. 2560 10.00
-
9 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล อาคารเรียน 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง วิทยาศาสตร์ 16 พ.ย. 2560 09.30
-
10 814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
-
-
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
12 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล อาคารเรียน 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.2 15 พ.ย. 2560 09.30
-
13 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล อาคารเรียน 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.1 16 พ.ย. 2560 09.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]