แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเอกปัญญา 38 33 89.19% 3 8.11% 0 0% 1 2.7% 37
2 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 30 27 90% 2 6.67% 1 3.33% 0 0% 30
3 โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 30 24 92.31% 1 3.85% 1 3.85% 0 0% 26
4 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 32 21 65.63% 8 25% 2 6.25% 1 3.13% 32
5 โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 27 18 75% 4 16.67% 1 4.17% 1 4.17% 24
6 โรงเรียนโคกนาดี 21 18 90% 2 10% 0 0% 0 0% 20
7 โรงเรียนบ้านกลาง 35 17 54.84% 10 32.26% 2 6.45% 2 6.45% 31
8 โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 27 17 62.96% 3 11.11% 3 11.11% 4 14.81% 27
9 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 22 17 85% 3 15% 0 0% 0 0% 20
10 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 29 16 55.17% 6 20.69% 5 17.24% 2 6.9% 29
11 โรงเรียนหนองบัวใน 19 15 78.95% 4 21.05% 0 0% 0 0% 19
12 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 24 15 68.18% 3 13.64% 1 4.55% 3 13.64% 22
13 โรงเรียนบ้านชาด 23 14 63.64% 4 18.18% 1 4.55% 3 13.64% 22
14 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง 22 14 77.78% 2 11.11% 0 0% 2 11.11% 18
15 โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ 23 13 61.9% 6 28.57% 1 4.76% 1 4.76% 21
16 โรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์ 21 13 65% 5 25% 0 0% 2 10% 20
17 โรงเรียนบ้านม่วงกุล 19 13 76.47% 4 23.53% 0 0% 0 0% 17
18 โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม 16 13 81.25% 3 18.75% 0 0% 0 0% 16
19 โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 15 12 80% 1 6.67% 0 0% 2 13.33% 15
20 โรงเรียนบ้านดินจี่ 15 11 73.33% 2 13.33% 1 6.67% 1 6.67% 15
21 โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ 12 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
22 โรงเรียนบ้านนาบอน 16 11 68.75% 0 0% 1 6.25% 4 25% 16
23 โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน 20 10 55.56% 3 16.67% 1 5.56% 4 22.22% 18
24 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 15 10 71.43% 2 14.29% 1 7.14% 1 7.14% 14
25 โรงเรียนนาทันวิทยา 14 10 71.43% 2 14.29% 1 7.14% 1 7.14% 14
26 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล 13 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
27 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 12 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
28 โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง 15 10 83.33% 1 8.33% 1 8.33% 0 0% 12
29 โรงเรียนสามัคคีบัวขาว 12 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
30 โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม 16 10 83.33% 0 0% 1 8.33% 1 8.33% 12
31 โรงเรียนบ้านนาคู 13 9 75% 2 16.67% 0 0% 1 8.33% 12
32 โรงเรียนสังคมพัฒนา 11 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
33 โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
34 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 14 8 57.14% 5 35.71% 1 7.14% 0 0% 14
35 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 13 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
36 โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 13 8 61.54% 2 15.38% 2 15.38% 1 7.69% 13
37 โรงเรียนบ้านโนนค้อ 12 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
38 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง 11 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 11
39 โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง 10 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
40 โรงเรียนคำบงพิทยาคม 12 7 58.33% 5 41.67% 0 0% 0 0% 12
41 โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
42 โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 11 7 63.64% 2 18.18% 0 0% 2 18.18% 11
43 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 12 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
44 โรงเรียนบ้านโนนชาด 9 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
45 โรงเรียนบ้านนากระเดา 9 7 77.78% 0 0% 2 22.22% 0 0% 9
46 โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 8 7 87.5% 0 0% 0 0% 1 12.5% 8
47 โรงเรียนบ้านกกตาล 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
48 โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ 17 6 40% 5 33.33% 2 13.33% 2 13.33% 15
49 โรงเรียนนาขามวิทยา 13 6 46.15% 5 38.46% 0 0% 2 15.38% 13
50 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 16 6 42.86% 4 28.57% 2 14.29% 2 14.29% 14
51 โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร 11 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
52 โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
53 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน 9 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
54 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
55 โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
56 โรงเรียนนางามวิทยา 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
57 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 10 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 9
58 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
59 โรงเรียนบ้านดงหมู 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
60 โรงเรียนโคกมะลิวิทยา 7 5 71.43% 0 0% 0 0% 2 28.57% 7
61 โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
62 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
63 โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
64 โรงเรียนกุดหว้าวิทยา 10 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
65 โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี 10 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
66 โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
67 โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง 8 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
68 โรงเรียนบ้านโนนยาง 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
69 โรงเรียนบ้านหนองมะงง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
70 โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 8 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
71 โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา 8 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
72 โรงเรียนบ้านสุขเจริญ 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
73 โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
74 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
75 โรงเรียนแจนแลนวิทยา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
76 โรงเรียนบ้านหนองผือ 7 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 1 14.29% 7
77 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
78 โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
79 โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
80 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
81 โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
82 โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
83 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 11 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
84 โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
85 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 7 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
86 โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
87 โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
88 โรงเรียนบ้านจาน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
89 โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
90 โรงเรียนคำเม็กวิทยา 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
91 โรงเรียนนาสีนวลวิทยา 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
92 โรงเรียนบ้านห้วยแดง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
93 โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
94 โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
95 โรงเรียนชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์ 13 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
96 โรงเรียนบ้านวังมน 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
97 โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
98 โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
99 โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
100 โรงเรียนบ้านขมิ้น 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
101 โรงเรียนบ้านปลาขาว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
102 โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
103 โรงเรียนบ้านคุย 8 2 25% 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 8
104 โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
105 โรงเรียนบ้านห้วยฝา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
106 โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 6 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
107 โรงเรียนสมฤทัย 6 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
108 โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
109 โรงเรียนบ้านคำหม่วย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
110 โรงเรียนบ้านโนนศาลา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
111 โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
112 โรงเรียนบ้านวังเวียง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
113 โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนมะนาววิทยาเสริม 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
116 โรงเรียนบ้านจอมทอง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
119 โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
120 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
121 โรงเรียนบ้านโคกโก่ง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
122 โรงเรียนบ้านโพนนาดี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนบ้านโพนแพง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนอนุบาลสมฤทัย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนเย็นสยามวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
129 โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
130 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
131 โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
132 โรงเรียนบ้านหนองแสง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
133 โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
134 โรงเรียนบ้านคำพิมูล 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
135 โรงเรียนบ้านนาเหนือ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
136 โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
137 โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
138 โรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
139 โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
140 โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านโนนชาด (สาขาสวนป่าย่อยที่ 2) 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
142 โรงเรียนบ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
145 โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
146 โรงเรียนบ้านนากุดสิม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
147 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
148 โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
149 โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนบ้านดงมัน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนบ้านนาวี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนหนองบัวนอก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนหนองบัวโดน "วรนารถประชานุกูล" 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนหนองโพนสูง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนหัวงัววิทยาคม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
166 โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
167 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนหนองขามวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนโป่งนกเปล้า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]