สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียน 0 0 0
2 002 โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 0 0 0
3 003 โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา 0 0 0
4 004 โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 0 0 0
5 005 โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 0 0 0
6 006 โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร 0 0 0
7 007 โรงเรียนกุดหว้าวิทยา 0 0 0
8 009 โรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ 0 0 0
9 012 โรงเรียนคำบงพิทยาคม 0 0 0
10 015 โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ 0 0 0
11 018 โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ 0 0 0
12 019 โรงเรียนคำหยิ่งหมีมณีเวทย์ 0 0 0
13 017 โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา 0 0 0
14 016 โรงเรียนคำเม็กวิทยา 0 0 0
15 014 โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 0 0 0
16 013 โรงเรียนคำไผ่ประชาสามัคคี 0 0 0
17 020 โรงเรียนคุรุมิตรประสิทธิ์ศิลป์ 0 0 0
18 011 โรงเรียนค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 0
19 027 โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 0 0 0
20 029 โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 0 0 0
21 031 โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา 0 0 0
22 033 โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 0 0 0
23 034 โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 0 0 0
24 035 โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม 0 0 0
25 036 โรงเรียนชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์ 0 0 0
26 037 โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 0 0 0
27 030 โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 0 0 0
28 032 โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม 0 0 0
29 040 โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา 0 0 0
30 041 โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ 0 0 0
31 042 โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ 0 0 0
32 043 โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา 0 0 0
33 044 โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง 0 0 0
34 046 โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 0 0 0
35 049 โรงเรียนนาขามวิทยา 0 0 0
36 051 โรงเรียนนางามวิทยา 0 0 0
37 052 โรงเรียนนาทันวิทยา 0 0 0
38 053 โรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์ 0 0 0
39 054 โรงเรียนนาสีนวลวิทยา 0 0 0
40 047 โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0
41 048 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง 0 0 0
42 050 โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ 0 0 0
43 055 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 0 0 0
44 056 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 0 0 0
45 057 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 3 0 0 0
46 058 โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง 0 0 0
47 158 โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 0 0 0
48 060 โรงเรียนบ้านกกตาล 0 0 0
49 061 โรงเรียนบ้านกลาง 0 0 0
50 062 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 0 0 0
51 063 โรงเรียนบ้านกุดกอก 0 0 0
52 064 โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้ 0 0 0
53 065 โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง 0 0 0
54 070 โรงเรียนบ้านขมิ้น 0 0 0
55 069 โรงเรียนบ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) 0 0 0
56 071 โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง 0 0 0
57 073 โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม 0 0 0
58 074 โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน 0 0 0
59 075 โรงเรียนบ้านคำพิมูล 0 0 0
60 076 โรงเรียนบ้านคำม่วง 0 0 0
61 077 โรงเรียนบ้านคำหม่วย 0 0 0
62 078 โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ 0 0 0
63 079 โรงเรียนบ้านคุย 0 0 0
64 072 โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 0 0 0
65 082 โรงเรียนบ้านจอมทอง 0 0 0
66 083 โรงเรียนบ้านจอมศรี 0 0 0
67 084 โรงเรียนบ้านจาน 0 0 0
68 086 โรงเรียนบ้านชาด 0 0 0
69 087 โรงเรียนบ้านดงมัน 0 0 0
70 088 โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา 0 0 0
71 089 โรงเรียนบ้านดงหมู 0 0 0
72 090 โรงเรียนบ้านดงแหลม 0 0 0
73 091 โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว 0 0 0
74 092 โรงเรียนบ้านดินจี่ 0 0 0
75 093 โรงเรียนบ้านนากระเดา 0 0 0
76 094 โรงเรียนบ้านนากุดสิม 0 0 0
77 095 โรงเรียนบ้านนาคู 0 0 0
78 096 โรงเรียนบ้านนาทัน 0 0 0
79 097 โรงเรียนบ้านนาบอน 0 0 0
80 099 โรงเรียนบ้านนาวี 0 0 0
81 100 โรงเรียนบ้านนาเหนือ 0 0 0
82 098 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 0 0 0
83 101 โรงเรียนบ้านน้ำปุ้น 0 0 0
84 113 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 0 0 0
85 114 โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) 0 0 0
86 115 โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู2500X 0 0 0
87 116 โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี 0 0 0
88 118 โรงเรียนบ้านบึงทอง 0 0 0
89 119 โรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 0 0 0
90 117 โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด 0 0 0
91 112 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 0 0 0
92 120 โรงเรียนบ้านปลาขาว 0 0 0
93 121 โรงเรียนบ้านผึ้ง 0 0 0
94 122 โรงเรียนบ้านพรหมสว่าง 0 0 0
95 127 โรงเรียนบ้านม่วงกุล 0 0 0
96 128 โรงเรียนบ้านวังมน 0 0 0
97 129 โรงเรียนบ้านวังเวียง 0 0 0
98 131 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 0 0 0
99 132 โรงเรียนบ้านสร้างแสน 0 0 0
100 133 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 0 0 0
101 134 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 0 0 0
102 135 โรงเรียนบ้านสุขเจริญ 0 0 0
103 130 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 0 0 0
104 136 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 0 0 0
105 137 โรงเรียนบ้านหนองขามป้อม 0 0 0
106 139 โรงเรียนบ้านหนองป่าอ้อย 0 0 0
107 141 โรงเรียนบ้านหนองผือ 0 0 0
108 140 โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม 0 0 0
109 144 โรงเรียนบ้านหนองมะงง 0 0 0
110 143 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 0 0 0
111 146 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 0 0 0
112 148 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 0 0 0
113 145 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 0 0 0
114 147 โรงเรียนบ้านหนองแสง 0 0 0
115 138 โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 0 0 0
116 142 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 0 0 0
117 150 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 0 0 0
118 151 โรงเรียนบ้านห้วยฝา 0 0 0
119 152 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 0 0 0
120 149 โรงเรียนบ้านห้วยแดง 0 0 0
121 066 โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ 0 0 0
122 154 โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา 0 0 0
123 153 โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา(สาขาหนองหญ้าปล้อง) 0 0 0
124 155 โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว 0 0 0
125 067 โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม 0 0 0
126 068 โรงเรียนบ้านแก้งเดื่อ 0 0 0
127 156 โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ 0 0 0
128 081 โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา 0 0 0
129 080 โรงเรียนบ้านโคกโก่ง 0 0 0
130 085 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล 0 0 0
131 102 โรงเรียนบ้านโนนค้อ 0 0 0
132 104 โรงเรียนบ้านโนนชาด 0 0 0
133 103 โรงเรียนบ้านโนนชาด (สาขาสวนป่าย่อยที่ 2) 0 0 0
134 106 โรงเรียนบ้านโนนยาง 0 0 0
135 107 โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 0 0 0
136 108 โรงเรียนบ้านโนนศาลา 0 0 0
137 109 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 0 0 0
138 110 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 0 0 0
139 111 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 0 0 0
140 105 โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 0 0 0
141 123 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 0 0 0
142 124 โรงเรียนบ้านโพนนาดี 0 0 0
143 126 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 0 0 0
144 125 โรงเรียนบ้านโพนแพง 0 0 0
145 157 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล 0 0 0
146 160 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 0 0 0
147 163 โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา 0 0 0
148 164 โรงเรียนมะนาววิทยาเสริม 0 0 0
149 165 โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา 0 0 0
150 167 โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) 0 0 0
151 168 โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 0 0 0
152 169 โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน 0 0 0
153 172 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 0 0 0
154 170 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 0 0 0
155 173 โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม 0 0 0
156 174 โรงเรียนสังคมพัฒนา 0 0 0
157 175 โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง 0 0 0
158 177 โรงเรียนสามัคคีบัวขาว 0 0 0
159 178 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 0 0 0
160 176 โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา 0 0 0
161 179 โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 0 0 0
162 180 โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ 0 0 0
163 181 โรงเรียนหนองขามวิทยา 0 0 0
164 182 โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 0 0 0
165 183 โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ 0 0 0
166 184 โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ 0 0 0
167 185 โรงเรียนหนองบัวกลาง 0 0 0
168 187 โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม 0 0 0
169 188 โรงเรียนหนองบัวนอก 0 0 0
170 190 โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ 0 0 0
171 186 โรงเรียนหนองบัวโดน "วรนารถประชานุกูล" 0 0 0
172 189 โรงเรียนหนองบัวใน 0 0 0
173 192 โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 0 0 0
174 195 โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย 0 0 0
175 196 โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร 0 0 0
176 199 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง 0 0 0
177 202 โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ 0 0 0
178 200 โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ 0 0 0
179 201 โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 0 0 0
180 204 โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ 0 0 0
181 193 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 0 0 0
182 194 โรงเรียนหนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร 0 0 0
183 197 โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ 0 0 0
184 198 โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม 0 0 0
185 203 โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 0 0 0
186 191 โรงเรียนหนองโพนสูง 0 0 0
187 205 โรงเรียนหัวงัววิทยาคม 0 0 0
188 206 โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร 0 0 0
189 210 โรงเรียนอนุบาลณัฐริกา 0 0 0
190 216 โรงเรียนอนุบาลสรรพเลิศ 0 0 0
191 212 โรงเรียนอนุบาลเปรมจิต 0 0 0
192 217 โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา 0 0 0
193 038 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 0 0 0
194 166 โรงเรียนเย็นสยามวิทยา 0 0 0
195 208 โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 0 0 0
196 209 โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง 0 0 0
197 218 โรงเรียนเอกปัญญา 0 0 0
198 008 โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา 0 0 0
199 028 โรงเรียนแจนแลนวิทยา 0 0 0
200 039 โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา 0 0 0
201 021 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 0 0 0
202 022 โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ 0 0 0
203 023 โรงเรียนโคกนาดี 0 0 0
204 024 โรงเรียนโคกมะลิวิทยา 0 0 0
205 025 โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี 0 0 0
206 159 โรงเรียนโป่งนกเปล้า 0 0 0
207 162 โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ 0 0 0
208 026 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน 0 0 0
209 045 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 0 0 0
210 059 โรงเรียนบัณฑิตศึกษา 0 0 0
211 161 โรงเรียนพุทธปัญญา 0 0 0
212 171 โรงเรียนสมฤทัย 0 0 0
213 211 โรงเรียนอนุบาลปรีดี 0 0 0
214 213 โรงเรียนอนุบาลพรบิดา 0 0 0
215 214 โรงเรียนอนุบาลวราภรณ์ 0 0 0
216 215 โรงเรียนอนุบาลสมฤทัย 0 0 0
217 010 โรงเรียนเขาวงวิทยา 0 0 0
รวม 0 0 0
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]