สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 27 134 56
2 003 โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา 8 17 9
3 004 โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 2 4 2
4 005 โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 15 67 29
5 006 โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร 11 27 14
6 007 โรงเรียนกุดหว้าวิทยา 10 43 17
7 009 โรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ 0 0 0
8 012 โรงเรียนคำบงพิทยาคม 12 21 14
9 219 โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ 12 43 22
10 019 โรงเรียนคำยิ่งหมีมณีเวทย์ 0 0 0
11 018 โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ 4 7 6
12 017 โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา 0 0 0
13 016 โรงเรียนคำเม็กวิทยา 4 19 10
14 014 โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 30 68 40
15 013 โรงเรียนคำไผ่ประชาสามัคคี 0 0 0
16 020 โรงเรียนคุรุมิตรประสิทธิ์ศิลป์ 0 0 0
17 011 โรงเรียนค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 0
18 027 โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 5 6 6
19 029 โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 6 10 6
20 031 โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา 3 4 4
21 033 โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 5 13 10
22 034 โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 27 72 46
23 035 โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม 2 4 3
24 036 โรงเรียนชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์ 13 18 15
25 037 โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 4 5 4
26 030 โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 8 21 15
27 032 โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม 16 40 27
28 040 โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา 4 8 7
29 041 โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ 1 3 2
30 042 โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ 6 6 6
31 043 โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา 6 10 8
32 044 โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง 9 17 13
33 046 โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 3 12 5
34 049 โรงเรียนนาขามวิทยา 13 36 19
35 051 โรงเรียนนางามวิทยา 8 17 12
36 052 โรงเรียนนาทันวิทยา 14 42 22
37 053 โรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์ 21 41 31
38 054 โรงเรียนนาสีนวลวิทยา 4 10 6
39 047 โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 2 9 5
40 048 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง 22 43 30
41 050 โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ 1 3 2
42 055 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 10 15 11
43 056 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 13 33 21
44 057 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 3 0 0 0
45 058 โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง 15 37 19
46 158 โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 6 10 8
47 060 โรงเรียนบ้านกกตาล 7 15 12
48 061 โรงเรียนบ้านกลาง 35 79 57
49 062 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 15 33 26
50 063 โรงเรียนบ้านกุดกอก 0 0 0
51 064 โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้ 0 0 0
52 065 โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง 0 0 0
53 070 โรงเรียนบ้านขมิ้น 3 7 5
54 069 โรงเรียนบ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) 2 2 2
55 071 โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง 2 6 4
56 073 โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม 5 21 10
57 074 โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน 10 19 14
58 075 โรงเรียนบ้านคำพิมูล 4 14 8
59 076 โรงเรียนบ้านคำม่วง 0 0 0
60 077 โรงเรียนบ้านคำหม่วย 3 4 4
61 078 โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ 3 24 9
62 079 โรงเรียนบ้านคุย 8 12 9
63 072 โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 4 12 7
64 082 โรงเรียนบ้านจอมทอง 3 7 5
65 083 โรงเรียนบ้านจอมศรี 0 0 0
66 084 โรงเรียนบ้านจาน 4 5 5
67 086 โรงเรียนบ้านชาด 23 64 43
68 087 โรงเรียนบ้านดงมัน 1 1 1
69 088 โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา 8 23 13
70 089 โรงเรียนบ้านดงหมู 6 24 11
71 090 โรงเรียนบ้านดงแหลม 0 0 0
72 091 โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว 3 15 7
73 092 โรงเรียนบ้านดินจี่ 15 27 23
74 093 โรงเรียนบ้านนากระเดา 9 26 16
75 094 โรงเรียนบ้านนากุดสิม 2 4 4
76 095 โรงเรียนบ้านนาคู 13 39 21
77 096 โรงเรียนบ้านนาทัน 0 0 0
78 097 โรงเรียนบ้านนาบอน 16 46 28
79 099 โรงเรียนบ้านนาวี 1 3 2
80 100 โรงเรียนบ้านนาเหนือ 3 13 6
81 098 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 7 26 14
82 101 โรงเรียนบ้านน้ำปุ้น 0 0 0
83 113 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 29 51 44
84 114 โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) 2 4 3
85 116 โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี 10 16 14
86 118 โรงเรียนบ้านบึงทอง 0 0 0
87 119 โรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 2 2 2
88 117 โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด 3 5 5
89 112 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 7 11 9
90 120 โรงเรียนบ้านปลาขาว 3 4 3
91 121 โรงเรียนบ้านผึ้ง 0 0 0
92 122 โรงเรียนบ้านพรหมสว่าง 0 0 0
93 127 โรงเรียนบ้านม่วงกุล 19 29 24
94 128 โรงเรียนบ้านวังมน 5 15 9
95 129 โรงเรียนบ้านวังเวียง 3 5 4
96 131 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 0 0 0
97 132 โรงเรียนบ้านสร้างแสน 0 0 0
98 133 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 11 18 15
99 134 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 30 77 44
100 135 โรงเรียนบ้านสุขเจริญ 6 13 7
101 130 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 16 26 22
102 136 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 1 5 2
103 137 โรงเรียนบ้านหนองขามป้อม 0 0 0
104 139 โรงเรียนบ้านหนองป่าอ้อย 0 0 0
105 141 โรงเรียนบ้านหนองผือ 7 16 12
106 140 โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม 1 1 1
107 144 โรงเรียนบ้านหนองมะงง 6 21 8
108 143 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 14 30 23
109 146 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 12 39 20
110 148 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 0 0 0
111 145 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 5 21 11
112 147 โรงเรียนบ้านหนองแสง 3 8 3
113 138 โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 2 2 2
114 142 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1 3 1
115 150 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 4 5 4
116 151 โรงเรียนบ้านห้วยฝา 4 8 5
117 152 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 2 3 3
118 149 โรงเรียนบ้านห้วยแดง 4 6 5
119 066 โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ 4 6 5
120 154 โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา 9 14 11
121 153 โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา(สาขาหนองหญ้าปล้อง) 0 0 0
122 155 โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว 2 2 2
123 067 โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม 5 12 9
124 068 โรงเรียนบ้านแก้งเดื่อ 0 0 0
125 156 โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ 3 9 6
126 081 โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา 0 0 0
127 080 โรงเรียนบ้านโคกโก่ง 2 4 3
128 085 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล 13 32 26
129 102 โรงเรียนบ้านโนนค้อ 12 21 17
130 104 โรงเรียนบ้านโนนชาด 9 14 11
131 103 โรงเรียนบ้านโนนชาด (สาขาสวนป่าย่อยที่ 2) 3 7 6
132 106 โรงเรียนบ้านโนนยาง 7 18 13
133 107 โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 0 0 0
134 108 โรงเรียนบ้านโนนศาลา 3 7 5
135 109 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 3 2
136 110 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 0 0 0
137 111 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 0 0 0
138 105 โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 8 17 13
139 123 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 5 5 5
140 124 โรงเรียนบ้านโพนนาดี 2 6 3
141 126 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 5 5 5
142 125 โรงเรียนบ้านโพนแพง 2 8 5
143 157 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล 1 1 1
144 160 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 32 76 44
145 163 โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา 5 9 8
146 164 โรงเรียนมะนาววิทยาเสริม 4 8 7
147 165 โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา 4 10 4
148 167 โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) 1 1 1
149 168 โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 4 37 13
150 169 โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน 20 54 29
151 172 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 22 42 34
152 170 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 24 67 39
153 173 โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม 3 4 4
154 174 โรงเรียนสังคมพัฒนา 11 26 14
155 175 โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง 10 28 14
156 177 โรงเรียนสามัคคีบัวขาว 12 36 17
157 178 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 3 3
158 176 โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา 2 3 3
159 179 โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 4 5 5
160 180 โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ 0 0 0
161 181 โรงเรียนหนองขามวิทยา 1 3 2
162 182 โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 3 3 3
163 183 โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ 17 28 24
164 184 โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ 1 16 5
165 185 โรงเรียนหนองบัวกลาง 0 0 0
166 187 โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม 1 1 1
167 188 โรงเรียนหนองบัวนอก 1 1 1
168 190 โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ 5 14 8
169 186 โรงเรียนหนองบัวโดน "วรนารถประชานุกูล" 1 5 2
170 189 โรงเรียนหนองบัวใน 19 43 31
171 192 โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 3 3 3
172 195 โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย 5 8 8
173 196 โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร 0 0 0
174 199 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง 11 22 19
175 202 โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ 2 5 2
176 200 โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ 2 7 4
177 201 โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 13 20 18
178 204 โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ 4 10 5
179 193 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 5 10 8
180 194 โรงเรียนหนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร 0 0 0
181 197 โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ 23 43 29
182 198 โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม 16 50 30
183 203 โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 2 3 3
184 191 โรงเรียนหนองโพนสูง 1 1 1
185 205 โรงเรียนหัวงัววิทยาคม 1 2 2
186 206 โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร 3 8 6
187 210 โรงเรียนอนุบาลณัฐริกา 0 0 0
188 216 โรงเรียนอนุบาลสรรพเลิศ 0 0 0
189 212 โรงเรียนอนุบาลเปรมจิต 0 0 0
190 217 โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา 1 2 2
191 038 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 0 0 0
192 166 โรงเรียนเย็นสยามวิทยา 2 23 7
193 208 โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 11 18 14
194 209 โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง 8 22 14
195 218 โรงเรียนเอกปัญญา 38 89 63
196 008 โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา 2 6 4
197 028 โรงเรียนแจนแลนวิทยา 5 18 8
198 039 โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา 2 4 3
199 021 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 7 9 9
200 022 โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ 0 0 0
201 023 โรงเรียนโคกนาดี 21 33 27
202 024 โรงเรียนโคกมะลิวิทยา 7 18 13
203 025 โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี 5 6 6
204 220 โรงเรียนโป่งนกเปล้า 1 3 2
205 159 โรงเรียนโป่งนกเป้า 0 0 0
206 162 โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ 0 0 0
207 026 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน 9 21 13
208 045 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 12 19 15
209 059 โรงเรียนบัณฑิตศึกษา 0 0 0
210 161 โรงเรียนพุทธปัญญา 0 0 0
211 171 โรงเรียนสมฤทัย 6 10 8
212 211 โรงเรียนอนุบาลปรีดี 0 0 0
213 213 โรงเรียนอนุบาลพรบิดา 0 0 0
214 214 โรงเรียนอนุบาลวราภรณ์ 0 0 0
215 215 โรงเรียนอนุบาลสมฤทัย 2 6 4
216 010 โรงเรียนเขาวงวิทยา 0 0 0
รวม 1344 3223 2067
5290

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]