สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เอกปัญญา 18 8 3 29 33 3 0 1 36
2 บ้านสี่แยกสมเด็จ 11 7 5 23 27 2 1 0 30
3 สมเด็จประชานุเคราะห์ 9 4 1 14 15 3 1 3 19
4 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 8 5 6 19 24 1 1 0 26
5 สามัคคีบัวขาว 6 1 0 7 10 1 0 0 11
6 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 5 6 3 14 18 4 1 1 23
7 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 5 5 6 16 17 3 3 4 23
8 บ้านบัวขาว (วันครู 2500) 5 4 5 14 16 6 5 2 27
9 โคกนาดี 5 4 3 12 18 2 0 0 20
10 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ 5 3 1 9 17 3 0 0 20
11 หนองแสงถวิลราษฎร์ 5 3 1 9 13 6 1 1 20
12 บ้านโจดนาตาล 5 3 1 9 10 2 1 0 13
13 บ้านม่วงกุล 5 2 4 11 13 4 0 0 17
14 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 5 1 3 9 12 1 0 2 13
15 ทุ่งคลองวิทยา 5 0 1 6 6 0 0 0 6
16 พรชัยวิชชาลัย 4 6 6 16 21 8 2 1 31
17 นาโกวิทยาสูง 4 4 1 9 14 2 0 2 16
18 หนองแสงวิทยาเสริม 4 4 0 8 10 0 1 1 11
19 คำม่วงจรัสวิทย์ 4 3 0 7 11 1 0 0 12
20 บ้านหนองสระพัง 4 3 0 7 10 2 0 0 12
21 บ้านดินจี่ 4 2 2 8 11 2 1 1 14
22 นาขามวิทยา 4 2 1 7 6 5 0 2 11
23 โคกหวายราษฎร์สามัคคี 4 1 0 5 5 0 0 0 5
24 บ้านชาด 3 6 4 13 14 4 1 3 19
25 บ้านนาบอน 3 5 2 10 11 0 1 4 12
26 บ้านกลาง 3 4 5 12 17 10 2 2 29
27 นาทันวิทยา 3 4 2 9 10 2 1 1 13
28 ชุมชนโพนพิทยาคม 3 2 4 9 13 3 0 0 16
29 บ้านนาคู 3 2 1 6 9 2 0 1 11
30 บ้านกอกวิทยาคม 3 1 3 7 10 2 1 1 13
31 บ้านโนนค้อ 3 1 1 5 8 2 0 0 10
32 ไค้นุ่นวิทยาพูน 3 0 2 5 6 0 0 0 6
33 หนองบัวใน 2 6 5 13 15 4 0 0 19
34 บ้านหนองม่วง 2 2 1 5 8 5 1 0 14
35 นางามวิทยา 2 1 2 5 5 2 0 0 7
36 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 2 1 1 4 7 2 0 2 9
37 หนองจระเข้เรืองศิลป์ 2 1 1 4 6 5 2 2 13
38 นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 2 1 1 4 5 1 1 2 7
39 ดงเหนือประชาสรรค์ 2 1 1 4 5 0 0 1 5
40 บ้านเก่าเดื่อ 2 1 0 3 3 0 0 0 3
41 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 2 1 0 3 3 0 0 0 3
42 บ้านนากระเดา 2 0 2 4 7 0 2 0 9
43 บ้านนาไร่เดียว 2 0 2 4 6 0 0 0 6
44 โคกมะลิวิทยา 2 0 2 4 5 0 0 2 5
45 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 2 0 1 3 7 2 0 1 9
46 โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 2 0 0 2 3 1 0 1 4
47 สะพานหินวิทยาคม 2 0 0 2 3 0 0 0 3
48 คำบงพิทยาคม 1 3 1 5 7 5 0 0 12
49 บ้านกกตาล 1 3 1 5 7 0 0 0 7
50 บ้านโพนสวาง 1 3 1 5 5 0 0 0 5
51 หนองห้างอำนวยวิทย์ 1 3 0 4 8 2 2 1 12
52 สงเปลือยวิทยายน 1 2 3 6 10 3 1 4 14
53 บ้านโนนเที่ยง 1 2 1 4 7 0 0 1 7
54 กุดสิมวิทยาสาร 1 1 2 4 6 1 1 1 8
55 บ้านเหล่าภูพานวิทยา 1 1 2 4 4 3 1 1 8
56 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 1 1 2 4 4 1 2 0 7
57 บ้านคำป่าหว้าน 1 1 1 3 7 2 1 0 10
58 บ้านดงหมู 1 1 1 3 5 1 0 0 6
59 หนองแวงวิทยานุกูล 1 1 1 3 4 0 1 0 5
60 บ้านบ่อแก้ว 1 1 0 2 5 1 0 1 6
61 บ้านคำกุงหนองอิดุม 1 1 0 2 3 1 0 0 4
62 หนองสนมราษฎร์อำนวย 1 1 0 2 3 0 1 1 4
63 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 1 1 0 2 3 0 0 0 3
64 เย็นสยามวิทยา 1 1 0 2 2 0 0 0 2
65 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง 1 0 2 3 9 0 0 0 9
66 บ้านส้มป่อย 1 0 2 3 6 4 2 2 12
67 กุดค้าวเทพพิทยา 1 0 2 3 4 1 0 2 5
68 กุดหว้าวิทยา 1 0 0 1 4 4 1 1 9
69 บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 1 0 0 1 4 0 0 0 4
70 ยิ่งสันต์วิทยา 1 0 0 1 3 0 1 0 4
71 บ้านคำหม่วย 1 0 0 1 2 1 0 0 3
72 หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
73 บ้านคำอีหงษ์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
74 บ้านจอมทอง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
75 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
76 บ้านโคกโก่ง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
77 บ้านโพนแพง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
78 หนองห้างฉวีวิทย์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
79 แก่งพฤๅชัยวิทยา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
80 บ้านแห่เจริญวิทย์ 1 0 0 1 1 2 0 0 3
81 บ้านขุมขี้ยาง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
82 บ้านหนองขอนแก่น 1 0 0 1 1 0 0 0 1
83 หนองซองแมวผดุงวิทย์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
84 นามนราษฏร์สงเคราะห์ 0 4 3 7 13 5 0 2 18
85 สังคมพัฒนา 0 4 1 5 9 1 1 0 11
86 หนองหญ้าปล้อง 0 4 1 5 8 1 1 1 10
87 บ้านดงสวนพัฒนา 0 3 2 5 6 1 1 0 8
88 บ้านจาน 0 3 1 4 3 1 0 0 4
89 เหล่าไฮงามวิทยาสูง 0 3 0 3 4 2 0 2 6
90 บ้านโนนชาด 0 2 3 5 7 1 0 0 8
91 สามขาราษฎร์บำรุง 0 2 2 4 8 1 0 0 9
92 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 0 2 1 3 3 3 0 0 6
93 บ้านหนองมะงง 0 2 0 2 4 2 0 0 6
94 แจนแลนวิทยา 0 2 0 2 4 1 0 0 5
95 คำหมุนผดุงเวทย์ 0 2 0 2 3 1 0 0 4
96 ชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์ 0 2 0 2 3 0 0 1 3
97 ชุมชนหนองยางวิทยาคม 0 2 0 2 2 0 0 0 2
98 บอนเขียวราษฎร์บำรุง 0 1 1 2 10 1 1 0 12
99 หนองอีบุตรไพรเวทย์ 0 1 1 2 3 0 1 0 4
100 บ้านคุย 0 1 1 2 2 4 1 1 7
101 หนองบัววิทยาสรรพ์ 0 1 1 2 2 2 0 1 4
102 สามเพื่อนพัฒนา 0 1 1 2 1 1 0 0 2
103 หนองหูลิงเจริญเวทย์ 0 1 1 2 1 1 0 0 2
104 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 0 1 0 1 2 1 2 0 5
105 บ้านโนนศาลา 0 1 0 1 2 1 0 0 3
106 บ้านวังเวียง 0 1 0 1 2 0 1 0 3
107 อนุบาลสมฤทัย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
108 บ้านหนองแสง 0 1 0 1 1 2 0 0 3
109 บ้านคำพิมูล 0 1 0 1 1 1 1 0 3
110 หินลาดนารายณ์สาร 0 1 0 1 1 0 0 1 1
111 แซงบาดาลบ้านบากวิทยา 0 1 0 1 1 0 0 1 1
112 บ้านหนองผ้าอ้อม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
113 หนองบัวทองวิทยาเสริม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
114 บ้านสุขเจริญ 0 0 3 3 4 1 0 1 5
115 มหาไชยโคกกว้างวิทยา 0 0 3 3 3 2 0 0 5
116 นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 0 0 2 2 8 3 1 1 12
117 บ้านโนนยาง 0 0 2 2 4 2 0 0 6
118 บ้านแก้งกะอาม 0 0 2 2 4 1 0 0 5
119 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 0 0 2 2 4 0 0 1 4
120 บ้านหนองผือ 0 0 1 1 4 0 2 1 6
121 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 0 0 1 1 4 0 0 0 4
122 บ้านสวนผึ้ง 0 0 1 1 3 2 1 0 6
123 บ้านปลาขาว 0 0 1 1 3 0 0 0 3
124 ชุมชนบ้านบอนวิทยา 0 0 1 1 2 1 0 0 3
125 มะนาววิทยาเสริม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
126 บ้านโพนนาดี 0 0 1 1 2 0 0 0 2
127 บ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) 0 0 1 1 1 0 1 0 2
128 บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
129 นาไคร้ประชาสรรค์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
130 บ้านนาวี 0 0 1 1 1 0 0 0 1
131 บ้านโนนสวรรค์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
132 หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 0 0 1 1 0 1 0 1 1
133 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) 0 0 1 1 0 1 0 0 1
134 บ้านบัวสามัคคี 0 0 0 0 4 3 1 1 8
135 บ้านโพธิ์ไทร 0 0 0 0 4 1 0 0 5
136 บ้านหนองเม็ก 0 0 0 0 4 0 0 0 4
137 คำเม็กวิทยา 0 0 0 0 3 0 1 0 4
138 นาสีนวลวิทยา 0 0 0 0 3 0 1 0 4
139 บ้านห้วยแดง 0 0 0 0 3 0 1 0 4
140 บ้านวังมน 0 0 0 0 3 0 0 1 3
141 บ้านขมิ้น 0 0 0 0 3 0 0 0 3
142 บ้านห้วยฝา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
143 สมฤทัย 0 0 0 0 2 1 1 1 4
144 ดงบังนาแก้ววิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
145 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
146 บ้านห้วยม่วง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
147 สูงเนินวิทยาคม 0 0 0 0 1 3 0 0 4
148 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 0 0 0 0 1 2 0 1 3
149 บ้านห้วยผึ้ง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
150 บ้านบึงโคกสะอาด 0 0 0 0 1 2 0 0 3
151 บ้านนาเหนือ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
152 บ้านดอนอุมรัว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
153 บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
154 บ้านโนนชาด (สาขาสวนป่าย่อยที่ 2) 0 0 0 0 1 0 1 1 2
155 บ้านหนองโง้ง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
156 บ้านเหล่าสีแก้ว 0 0 0 0 1 0 1 0 2
157 บ้านนากุดสิม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
158 สามัคคีวิทยาคม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
159 ดงสวางวรวิทย์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
160 บ้านดงมัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
161 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
162 หนองบัวนอก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 หนองบัวโดน "วรนารถประชานุกูล" 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 หนองโพนสูง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
165 หัวงัววิทยาคม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 อุปรีศรีวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
168 บ้านใหม่ชัยมงคล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
169 หนองขามวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
170 โป่งนกเปล้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
รวม 227 201 166 594 884 213 67 84 1,164