สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เอกปัญญา 18 8 3 29 33 3 0 1 36
2 บ้านสี่แยกสมเด็จ 11 5 4 20 23 2 1 0 26
3 สมเด็จประชานุเคราะห์ 7 4 1 12 13 3 1 3 17
4 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 5 5 6 16 17 3 3 4 23
5 บ้านบัวขาว (วันครู 2500) 5 4 5 14 16 6 5 2 27
6 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 5 4 4 13 17 1 1 0 19
7 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 5 4 3 12 16 3 1 1 20
8 บ้านโจดนาตาล 5 3 1 9 10 2 1 0 13
9 บ้านม่วงกุล 5 2 4 11 13 4 0 0 17
10 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ 5 2 1 8 16 3 0 0 19
11 ทุ่งคลองวิทยา 5 0 1 6 6 0 0 0 6
12 พรชัยวิชชาลัย 4 6 6 16 21 8 2 1 31
13 โคกนาดี 4 4 3 11 17 2 0 0 19
14 บ้านดินจี่ 4 2 2 8 11 2 1 1 14
15 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 4 1 3 8 11 0 0 2 11
16 สามัคคีบัวขาว 4 1 0 5 7 0 0 0 7
17 โคกหวายราษฎร์สามัคคี 4 1 0 5 5 0 0 0 5
18 บ้านนาบอน 3 5 2 10 11 0 1 4 12
19 หนองแสงวิทยาเสริม 3 4 0 7 9 0 1 1 10
20 บ้านกลาง 3 3 4 10 14 9 2 2 25
21 หนองแสงถวิลราษฎร์ 3 3 0 6 9 5 1 1 15
22 นาขามวิทยา 3 2 1 6 5 5 0 2 10
23 บ้านหนองสระพัง 3 2 0 5 7 2 0 0 9
24 บ้านกอกวิทยาคม 3 1 2 6 9 2 1 1 12
25 บ้านชาด 2 5 4 11 13 2 1 3 16
26 นาทันวิทยา 2 4 1 7 8 2 1 1 11
27 นาโกวิทยาสูง 2 3 1 6 10 2 0 2 12
28 บ้านหนองม่วง 2 2 1 5 8 3 1 0 12
29 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 2 1 1 4 7 2 0 2 9
30 ชุมชนโพนพิทยาคม 2 1 1 4 7 2 0 0 9
31 นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 2 1 1 4 5 1 1 2 7
32 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 2 1 0 3 3 0 0 0 3
33 บ้านนาไร่เดียว 2 0 2 4 6 0 0 0 6
34 โคกมะลิวิทยา 2 0 2 4 5 0 0 2 5
35 บ้านนากระเดา 2 0 1 3 6 0 2 0 8
36 บ้านโนนค้อ 2 0 1 3 5 2 0 0 7
37 หนองบัวใน 1 3 5 9 11 4 0 0 15
38 บ้านกกตาล 1 3 1 5 7 0 0 0 7
39 บ้านโพนสวาง 1 3 1 5 5 0 0 0 5
40 สงเปลือยวิทยายน 1 2 3 6 10 3 1 4 14
41 บ้านโนนเที่ยง 1 2 1 4 7 0 0 1 7
42 คำบงพิทยาคม 1 2 1 4 6 5 0 0 11
43 คำม่วงจรัสวิทย์ 1 2 0 3 7 1 0 0 8
44 บ้านนาคู 1 1 1 3 6 1 0 1 7
45 หนองแวงวิทยานุกูล 1 1 1 3 4 0 1 0 5
46 บ้านคำป่าหว้าน 1 1 0 2 6 2 0 0 8
47 บ้านคำกุงหนองอิดุม 1 1 0 2 3 1 0 0 4
48 บ้านดงหมู 1 1 0 2 3 1 0 0 4
49 เย็นสยามวิทยา 1 1 0 2 2 0 0 0 2
50 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง 1 0 2 3 6 0 0 0 6
51 กุดสิมวิทยาสาร 1 0 2 3 4 1 1 1 6
52 กุดค้าวเทพพิทยา 1 0 2 3 4 1 0 2 5
53 ไค้นุ่นวิทยาพูน 1 0 2 3 4 0 0 0 4
54 บ้านส้มป่อย 1 0 1 2 5 4 2 2 11
55 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 1 0 1 2 5 2 0 1 7
56 ดงเหนือประชาสรรค์ 1 0 1 2 2 0 0 1 2
57 ยิ่งสันต์วิทยา 1 0 0 1 3 0 1 0 4
58 บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 1 0 0 1 3 0 0 0 3
59 บ้านโพนแพง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
60 สะพานหินวิทยาคม 1 0 0 1 2 0 0 0 2
61 หนองห้างฉวีวิทย์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
62 แก่งพฤๅชัยวิทยา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
63 บ้านแห่เจริญวิทย์ 1 0 0 1 1 2 0 0 3
64 โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 1 0 0 1 1 1 0 1 2
65 บ้านขุมขี้ยาง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
66 บ้านคำหม่วย 1 0 0 1 1 1 0 0 2
67 บ้านคำอีหงษ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
68 บ้านหนองขอนแก่น 1 0 0 1 1 0 0 0 1
69 หนองซองแมวผดุงวิทย์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
70 นามนราษฏร์สงเคราะห์ 0 3 3 6 12 5 0 2 17
71 หนองหญ้าปล้อง 0 3 1 4 6 1 1 1 8
72 เหล่าไฮงามวิทยาสูง 0 3 0 3 3 2 0 2 5
73 บ้านจาน 0 3 0 3 3 0 0 0 3
74 บ้านโนนชาด 0 2 3 5 7 1 0 0 8
75 สามขาราษฎร์บำรุง 0 2 2 4 8 1 0 0 9
76 บ้านดงสวนพัฒนา 0 2 2 4 5 1 1 0 7
77 สังคมพัฒนา 0 2 1 3 7 1 1 0 9
78 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 0 2 1 3 3 3 0 0 6
79 บ้านหนองมะงง 0 2 0 2 4 2 0 0 6
80 ชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์ 0 2 0 2 3 0 0 1 3
81 คำหมุนผดุงเวทย์ 0 2 0 2 3 0 0 0 3
82 บ้านเหล่าภูพานวิทยา 0 1 2 3 3 3 1 1 7
83 บอนเขียวราษฎร์บำรุง 0 1 1 2 10 1 1 0 12
84 หนองอีบุตรไพรเวทย์ 0 1 1 2 3 0 1 0 4
85 บ้านคุย 0 1 1 2 2 4 1 1 7
86 หนองบัววิทยาสรรพ์ 0 1 1 2 2 2 0 1 4
87 สามเพื่อนพัฒนา 0 1 1 2 1 1 0 0 2
88 หนองหูลิงเจริญเวทย์ 0 1 1 2 1 1 0 0 2
89 หนองห้างอำนวยวิทย์ 0 1 0 1 5 1 2 1 8
90 บ้านบ่อแก้ว 0 1 0 1 4 1 0 1 5
91 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 0 1 0 1 2 1 2 0 5
92 หนองสนมราษฎร์อำนวย 0 1 0 1 2 0 1 1 3
93 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
94 อนุบาลสมฤทัย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
95 นางามวิทยา 0 1 0 1 1 2 0 0 3
96 บ้านหนองแสง 0 1 0 1 1 2 0 0 3
97 บ้านคำพิมูล 0 1 0 1 1 1 1 0 3
98 บ้านโนนศาลา 0 1 0 1 1 1 0 0 2
99 แจนแลนวิทยา 0 1 0 1 1 1 0 0 2
100 หินลาดนารายณ์สาร 0 1 0 1 1 0 0 1 1
101 แซงบาดาลบ้านบากวิทยา 0 1 0 1 1 0 0 1 1
102 ชุมชนหนองยางวิทยาคม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
103 หนองบัวทองวิทยาเสริม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
104 บ้านสุขเจริญ 0 0 3 3 4 1 0 1 5
105 นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 0 0 2 2 8 3 1 0 12
106 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 0 0 2 2 3 0 0 1 3
107 มหาไชยโคกกว้างวิทยา 0 0 2 2 2 1 0 0 3
108 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 0 0 2 2 2 0 2 0 4
109 หนองจระเข้เรืองศิลป์ 0 0 1 1 4 4 2 2 10
110 บ้านสวนผึ้ง 0 0 1 1 3 1 1 0 5
111 บ้านแก้งกะอาม 0 0 1 1 3 1 0 0 4
112 บ้านโนนยาง 0 0 1 1 2 2 0 0 4
113 บ้านโพนนาดี 0 0 1 1 2 0 0 0 2
114 มะนาววิทยาเสริม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
115 นาไคร้ประชาสรรค์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
116 บ้านโนนสวรรค์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
117 หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 0 0 1 1 0 1 0 1 1
118 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) 0 0 1 1 0 1 0 0 1
119 บ้านโพธิ์ไทร 0 0 0 0 4 1 0 0 5
120 บ้านบัวสามัคคี 0 0 0 0 3 3 1 1 7
121 คำเม็กวิทยา 0 0 0 0 3 0 1 0 4
122 นาสีนวลวิทยา 0 0 0 0 3 0 1 0 4
123 บ้านวังมน 0 0 0 0 3 0 0 1 3
124 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 0 0 0 0 3 0 0 0 3
125 บ้านหนองเม็ก 0 0 0 0 3 0 0 0 3
126 กุดหว้าวิทยา 0 0 0 0 2 3 1 1 6
127 สมฤทัย 0 0 0 0 2 1 1 1 4
128 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 2 0 1 1 3
129 บ้านห้วยแดง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
130 ดงบังนาแก้ววิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
131 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
132 บ้านขมิ้น 0 0 0 0 2 0 0 0 2
133 บ้านปลาขาว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
134 บ้านห้วยม่วง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
135 สูงเนินวิทยาคม 0 0 0 0 1 3 0 0 4
136 บ้านห้วยผึ้ง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
137 บ้านบึงโคกสะอาด 0 0 0 0 1 2 0 0 3
138 บ้านนาเหนือ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
139 บ้านดอนอุมรัว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
140 หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
141 บ้านโนนชาด (สาขาสวนป่าย่อยที่ 2) 0 0 0 0 1 0 1 1 2
142 บ้านวังเวียง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
143 บ้านหนองโง้ง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
144 บ้านเหล่าสีแก้ว 0 0 0 0 1 0 1 0 2
145 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
146 บ้านนากุดสิม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
147 สามัคคีวิทยาคม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
148 บ้านจอมทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 ชุมชนบ้านบอนวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 บ้านดงมัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 บ้านห้วยฝา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 บ้านโคกโก่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 หนองบัวนอก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
155 หนองบัวโดน "วรนารถประชานุกูล" 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 หนองโพนสูง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
157 หัวงัววิทยาคม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
158 อุปรีศรีวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
159 บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
160 บ้านใหม่ชัยมงคล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
161 หนองขามวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
162 โป่งนกเปล้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
163 บ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
164 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 178 167 139 484 739 188 65 83 992