ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 268
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองสนมราษฎร์อำนวย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ทุ่งคลองวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ไค้นุ่นวิทยาพูน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านคำป่าหว้าน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง 5
6 สมฤทัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84 ทอง 6
7 บ้านนาคู สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83 ทอง 7
8 บ้านหนองเม็ก สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83 ทอง 7
9 นาโกวิทยาสูง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81 ทอง 9
10 เอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธู์ เขต 3
ณ อำเภอห้วยผึ้ง ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 231
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาโกวิทยาสูง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 สังคมพัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนโพนพิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยแดง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง 4
5 บ้านดงหมู สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธู์ เขต 3
ณ อำเภอห้วยผึ้ง ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 226
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกโก่ง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนโพนพิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธู์ เขต 3
ณ อำเภอห้วยผึ้ง ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 752
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองบัวใน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกลาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนโพนพิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองผือ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83 ทอง 4
5 นาโกวิทยาสูง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธู์ เขต 3
ณ อำเภอห้วยผึ้ง ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 213
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองบัวใน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนากระเดา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกลาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 79 เงิน 4
5 บ้านหนองม่วง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 79 เงิน 4
6 บ้านห้วยฝา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 79 เงิน 4
7 สามัคคีบัวขาว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 79 เงิน 4
8 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -
9 ชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธู์ เขต 3
ณ อำเภอห้วยผึ้ง ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 751
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านส้มป่อย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธู์ เขต 3
ณ อำเภอห้วยผึ้ง ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 209
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาคู สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ
2 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธู์ เขต 3
ณ อำเภอห้วยผึ้ง ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 208
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาคู สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกอกวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -
3 บ้านสวนผึ้ง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธู์ เขต 3
ณ อำเภอห้วยผึ้ง ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 197
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองบัวใน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนโพนพิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81 ทอง 4
5 บ้านบัวสามัคคี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80 ทอง 5
6 แจนแลนวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธู์ เขต 3
ณ อำเภอห้วยผึ้ง ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 185
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นางามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 นาโกวิทยาสูง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแก้งกะอาม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนค้อ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84 ทอง 4
5 ดงสวางวรวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83 ทอง 5
6 บ้านโนนยาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธู์ เขต 3
ณ อำเภอห้วยผึ้ง ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 177
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นางามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนค้อ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาวี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองเม็ก สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88 ทอง 4
5 นาโกวิทยาสูง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87 ทอง 5
6 บ้านหนองไผ่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง 6
7 แจนแลนวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83 ทอง 7
8 บ้านห้วยฝา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 78 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธู์ เขต 3
ณ อำเภอห้วยผึ้ง ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 171
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านชาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 96.40 ทอง ชนะเลิศ
2 สังคมพัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 95.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนยาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านขมิ้น สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82.20 ทอง 4
5 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81.80 ทอง 5
6 หนองแสงถวิลราษฎร์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81.80 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธู์ เขต 3
ณ อำเภอห้วยผึ้ง ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 162
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองแสงวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเก่าเดื่อ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธู์ เขต 3
ณ อำเภอห้วยผึ้ง ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 287
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สามัคคีบัวขาว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาคู สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกอกวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กุดสิมวิทยาสาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87 ทอง 4
5 บ้านกลาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82 ทอง 5
6 หนองแสงวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธู์ เขต 3
ณ อำเภอห้วยผึ้ง ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 284
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 89.31 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองบัวใน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองแสงถวิลราษฎร์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86.32 ทอง 4
5 บ้านสวนผึ้ง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธู์ เขต 3
ณ อำเภอห้วยผึ้ง ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 277
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โคกนาดี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 นามนราษฏร์สงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปลาขาว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86 ทอง 4
5 โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85.75 ทอง 5
6 บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง 6
7 บ้านคำอีหงษ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82.25 ทอง 7
8 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82.25 ทอง 7
9 บ้านคำหม่วย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80.25 ทอง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธู์ เขต 3
ณ อำเภอห้วยผึ้ง ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 283
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไค้นุ่นวิทยาพูน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 94.34 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธู์ เขต 3
ณ อำเภอห้วยผึ้ง ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 276
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเก่าเดื่อ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองห้างอำนวยวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 76.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาคู สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -
4 บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธู์ เขต 3
ณ อำเภอห้วยผึ้ง ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 282
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สมเด็จประชานุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87.32 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธู์ เขต 3
ณ อำเภอห้วยผึ้ง ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 275
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85.25 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเก่าเดื่อ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธู์ เขต 3
ณ อำเภอห้วยผึ้ง ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 281
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองสระพัง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91.01 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธู์ เขต 3
ณ อำเภอห้วยผึ้ง ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 274
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คำม่วงจรัสวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80.75 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธู์ เขต 3
ณ อำเภอห้วยผึ้ง ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 248
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สะพานหินวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคำกุงหนองอิดุม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -
3 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธู์ เขต 3
ณ อำเภอห้วยผึ้ง ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 242
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองจระเข้เรืองศิลป์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 89.66 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองสระพัง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองผือ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83.99 ทอง 4
5 หนองหญ้าปล้อง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82.99 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธู์ เขต 3
ณ อำเภอห้วยผึ้ง ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 241
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นางามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สามัคคีบัวขาว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83 ทอง 4
5 บ้านหนองสระพัง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80 ทอง 5
6 คำหมุนผดุงเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 78 เงิน 6
7 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 76 เงิน 7
8 มหาไชยโคกกว้างวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 75 เงิน 8
9 ชุมชนบ้านบอนวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 74 เงิน 9
10 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 73 เงิน 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธู์ เขต 3
ณ อำเภอห้วยผึ้ง ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 240
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาโกวิทยาสูง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91.65 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธู์ เขต 3
ณ อำเภอห้วยผึ้ง ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 239
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไค้นุ่นวิทยาพูน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดงสวนพัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านจาน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธู์ เขต 3
ณ อำเภอห้วยผึ้ง ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 236
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สมเด็จประชานุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนหนองยางวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองแสงถวิลราษฎร์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธู์ เขต 3
ณ อำเภอห้วยผึ้ง ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 233
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -
2 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธู์ เขต 3
ณ อำเภอห้วยผึ้ง ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 135
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองห้างอำนวยวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 89.80 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองหญ้าปล้อง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านบอนวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มหาไชยโคกกว้างวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านห้วยฝา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80 ทอง 5
6 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 75.20 เงิน 6
7 บ้านหนองม่วง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 74.40 เงิน 7
8 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -
9 มะนาววิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน