สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  
2 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง  
3 โรงเรียนบ้านวังสะพุง  
4 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง  
5 โรงเรียนวรราชวิทยา  
6 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1  
7 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน.นิรัชรา จันทิหล้า โทร. 0934739862
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]