งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 1 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อาคารมรกต ชั้น 1 ห้อง ป.5/1,5/2 4 ต.ค. 2560 09.00 - 12.00
-
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อาคารบุษราคัม ห้องภาษาอังกฤษ , ป.6/3 4 ต.ค. 2560 09.00 - 12.00
-
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อาคารบุษราคัม ชั้น 1 ห้อง ห้อง ป.6/1,ป.6/2 4 ต.ค. 2560 09.00 - 12.00
-
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ห้องโฆษะธรรมโม 4 ต.ค. 2560 09.00 - 12.00
-
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ห้องประชุมนพเก้า 4 ต.ค. 2560 09.00 - 12.00
-
6 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ห้องประชุมเเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 2 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
-
7 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ห้องประชุมเเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 2 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
-
8 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาคารรวมใจ ชั้น 2 2 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
-
9 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาคารรวมใจ ชั้น 2 2 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
-
10 814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
-
-
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
12 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาคารรวมใจ ชั้น 1 2 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
-
13 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาคารรวมใจ ชั้น 1 2 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน.นิรัชรา จันทิหล้า โทร. 0934739862
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]