แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เลย เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านเอราวัณ 68 45 70.31% 10 15.63% 4 6.25% 5 7.81% 64
2 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 78 39 55.71% 8 11.43% 8 11.43% 15 21.43% 70
3 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 80 37 52.86% 14 20% 10 14.29% 9 12.86% 70
4 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 61 36 59.02% 11 18.03% 6 9.84% 8 13.11% 61
5 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 70 35 52.24% 21 31.34% 4 5.97% 7 10.45% 67
6 โรงเรียนประจันตวิทยา 51 30 58.82% 10 19.61% 6 11.76% 5 9.8% 51
7 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 61 27 50% 17 31.48% 7 12.96% 3 5.56% 54
8 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 48 26 54.17% 11 22.92% 6 12.5% 5 10.42% 48
9 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 68 25 45.45% 13 23.64% 8 14.55% 9 16.36% 55
10 โรงเรียนบ้านเพิ่ม 56 25 46.3% 10 18.52% 9 16.67% 10 18.52% 54
11 โรงเรียนชุมชนหนองหิน 58 22 38.6% 13 22.81% 12 21.05% 10 17.54% 57
12 โรงเรียนบ้านปวนพุ 74 21 34.43% 23 37.7% 5 8.2% 12 19.67% 61
13 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 40 21 53.85% 8 20.51% 6 15.38% 4 10.26% 39
14 โรงเรียนวรราชวิทยา 36 19 52.78% 8 22.22% 6 16.67% 3 8.33% 36
15 โรงเรียนบ้านหนองตานา 45 18 42.86% 14 33.33% 5 11.9% 5 11.9% 42
16 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 46 18 41.86% 7 16.28% 8 18.6% 10 23.26% 43
17 โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 35 18 52.94% 6 17.65% 4 11.76% 6 17.65% 34
18 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 45 17 44.74% 8 21.05% 7 18.42% 6 15.79% 38
19 โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 59 16 37.21% 14 32.56% 7 16.28% 6 13.95% 43
20 โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 22 16 84.21% 1 5.26% 2 10.53% 0 0% 19
21 โรงเรียนบ้านโคกมน 45 15 36.59% 10 24.39% 7 17.07% 9 21.95% 41
22 โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 37 15 46.88% 7 21.88% 3 9.38% 7 21.88% 32
23 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 40 15 42.86% 6 17.14% 3 8.57% 11 31.43% 35
24 โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน 25 14 58.33% 6 25% 1 4.17% 3 12.5% 24
25 โรงเรียนบ้านหนองบัว 43 13 37.14% 10 28.57% 6 17.14% 6 17.14% 35
26 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 45 13 40.63% 9 28.13% 5 15.63% 5 15.63% 32
27 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 39 13 39.39% 6 18.18% 6 18.18% 8 24.24% 33
28 โรงเรียนบ้านลาด 26 13 50% 4 15.38% 4 15.38% 5 19.23% 26
29 โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 24 13 54.17% 4 16.67% 3 12.5% 4 16.67% 24
30 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 43 12 30.77% 12 30.77% 7 17.95% 8 20.51% 39
31 โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว 36 12 35.29% 11 32.35% 5 14.71% 6 17.65% 34
32 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง1 31 12 38.71% 10 32.26% 5 16.13% 4 12.9% 31
33 โรงเรียนบ้านวังแท่น 36 12 36.36% 9 27.27% 11 33.33% 1 3.03% 33
34 โรงเรียนบ้านวังสะพุง 36 12 37.5% 5 15.63% 6 18.75% 9 28.13% 32
35 โรงเรียนบ้านผาขาว 25 12 48% 5 20% 3 12% 5 20% 25
36 โรงเรียนอนุบาลภูกระดึง 30 11 36.67% 10 33.33% 4 13.33% 5 16.67% 30
37 โรงเรียนบ้านนาแปน 27 11 44% 7 28% 4 16% 3 12% 25
38 โรงเรียนบ้านปากปวน 37 11 47.83% 7 30.43% 2 8.7% 3 13.04% 23
39 โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ 22 11 50% 6 27.27% 3 13.64% 2 9.09% 22
40 โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข 21 11 55% 4 20% 2 10% 3 15% 20
41 โรงเรียนบ้านสวนปอ 33 10 33.33% 10 33.33% 3 10% 7 23.33% 30
42 โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 27 10 40% 10 40% 1 4% 4 16% 25
43 โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น 28 10 40% 8 32% 2 8% 5 20% 25
44 โรงเรียนบ้านอีเลิศ 27 9 36% 8 32% 6 24% 2 8% 25
45 โรงเรียนบ้านโนนกกข่า 20 9 45% 4 20% 5 25% 2 10% 20
46 โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 16 9 60% 3 20% 1 6.67% 2 13.33% 15
47 โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว 13 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
48 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ 17 8 47.06% 8 47.06% 1 5.88% 0 0% 17
49 โรงเรียนบ้านนาโก 29 8 33.33% 5 20.83% 6 25% 5 20.83% 24
50 โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล 17 8 50% 3 18.75% 2 12.5% 3 18.75% 16
51 โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ 13 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
52 โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 12 8 66.67% 1 8.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
53 โรงเรียนบ้านโนนกกจาน 16 8 72.73% 0 0% 0 0% 3 27.27% 11
54 โรงเรียนโคกสง่า 27 7 30.43% 11 47.83% 1 4.35% 4 17.39% 23
55 โรงเรียนบ้านผาหวาย 23 7 30.43% 9 39.13% 2 8.7% 5 21.74% 23
56 โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ 23 7 31.82% 7 31.82% 4 18.18% 4 18.18% 22
57 โรงเรียนบ้านซำพร้าว 22 7 36.84% 6 31.58% 3 15.79% 3 15.79% 19
58 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 27 7 35% 5 25% 6 30% 2 10% 20
59 โรงเรียนบ้านนาแก 27 7 31.82% 5 22.73% 3 13.64% 7 31.82% 22
60 โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ 23 7 30.43% 4 17.39% 6 26.09% 6 26.09% 23
61 โรงเรียนบ้านนาวัว 29 6 31.58% 7 36.84% 2 10.53% 4 21.05% 19
62 โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง 24 6 27.27% 6 27.27% 3 13.64% 7 31.82% 22
63 โรงเรียนบ้านอุ่ม 25 6 33.33% 6 33.33% 1 5.56% 5 27.78% 18
64 โรงเรียนบ้านนาอุดม 13 6 46.15% 4 30.77% 0 0% 3 23.08% 13
65 โรงเรียนบ้านเล้า 15 6 40% 3 20% 4 26.67% 2 13.33% 15
66 โรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ 21 6 50% 2 16.67% 3 25% 1 8.33% 12
67 โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า 12 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 11
68 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย 12 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
69 โรงเรียนบ้านห้วยผุก 12 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
70 โรงเรียนบ้านศรีรักษา 8 6 75% 0 0% 0 0% 2 25% 8
71 โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอก 9 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
72 โรงเรียนบ้านป่าบง 25 5 20% 9 36% 4 16% 7 28% 25
73 โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 39 5 17.24% 8 27.59% 6 20.69% 10 34.48% 29
74 โรงเรียนบ้านหนองตูม 18 5 27.78% 7 38.89% 4 22.22% 2 11.11% 18
75 โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ 27 5 18.52% 6 22.22% 11 40.74% 5 18.52% 27
76 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 4 18 5 33.33% 5 33.33% 0 0% 5 33.33% 15
77 โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ 10 5 50% 3 30% 0 0% 2 20% 10
78 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 16 5 41.67% 2 16.67% 0 0% 5 41.67% 12
79 โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
80 โรงเรียนบ้านกุดแก 23 4 25% 7 43.75% 3 18.75% 2 12.5% 16
81 โรงเรียนบ้านวังม่วง 16 4 26.67% 6 40% 3 20% 2 13.33% 15
82 โรงเรียนบ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 15 4 26.67% 6 40% 1 6.67% 4 26.67% 15
83 โรงเรียนบ้านน้ำทบ 15 4 26.67% 4 26.67% 2 13.33% 5 33.33% 15
84 โรงเรียนบ้านกกบก 10 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
85 โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว 11 4 40% 2 20% 3 30% 1 10% 10
86 โรงเรียนบ้านดงน้อย 17 4 26.67% 2 13.33% 2 13.33% 7 46.67% 15
87 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
88 โรงเรียนบ้านนายาง 13 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
89 โรงเรียนบ้านโนนภูทอง 8 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
90 โรงเรียนบ้านกกซ้อ 12 4 36.36% 0 0% 3 27.27% 4 36.36% 11
91 โรงเรียนบ้านหัวขัว 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
92 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 24 3 13.64% 6 27.27% 6 27.27% 7 31.82% 22
93 โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 11 3 27.27% 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 11
94 โรงเรียนบ้านหนองตูมท่ายาง 9 3 33.33% 5 55.56% 1 11.11% 0 0% 9
95 โรงเรียนโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 10 3 30% 3 30% 3 30% 1 10% 10
96 โรงเรียนบ้านโคกผักหวาน 10 3 33.33% 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 9
97 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 14 3 21.43% 2 14.29% 2 14.29% 7 50% 14
98 โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 11 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 9
99 โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
100 โรงเรียนบ้านนาดินดำ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
101 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
102 โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน 9 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
103 โรงเรียนบ้านห้วยป่าน 7 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
104 โรงเรียนบ้านกุดโง้งวังเดื่อ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
105 โรงเรียนโนนสว่างโสกนกไก่นา 9 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 3 42.86% 7
106 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
107 โรงเรียนบ้านซำนกจิบ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อย 10 2 22.22% 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 9
109 โรงเรียนบ้านพองหนีบ 11 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 9
110 โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 12 2 18.18% 3 27.27% 1 9.09% 5 45.45% 11
111 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 11 2 18.18% 3 27.27% 1 9.09% 5 45.45% 11
112 โรงเรียนบ้านนาน้อยแสนสุข 8 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
113 โรงเรียนบ้านซำม่วง 13 2 15.38% 2 15.38% 3 23.08% 6 46.15% 13
114 โรงเรียนบ้านหนองแต้หนองโก 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
115 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 8 2 25% 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 8
116 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
117 โรงเรียนบ้านนาอีเลิศ 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
118 โรงเรียนบ้านซำไฮ 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
119 โรงเรียนปวนพุวัฒนา 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
120 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 8 2 25% 0 0% 1 12.5% 5 62.5% 8
121 โรงเรียนบ้านบุ่งตาข่าย 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
122 โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง 13 1 7.69% 4 30.77% 3 23.08% 5 38.46% 13
123 โรงเรียนบ้านซำบุ่น 11 1 9.09% 4 36.36% 3 27.27% 3 27.27% 11
124 โรงเรียนบ้านวังยาง 10 1 11.11% 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 9
125 โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม 13 1 10% 4 40% 2 20% 3 30% 10
126 โรงเรียนบ้านผานาง ผาเกิ้ง 7 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 7
127 โรงเรียนวังน้ำพุ 9 1 12.5% 4 50% 0 0% 3 37.5% 8
128 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 7 1 14.29% 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 7
129 โรงเรียนบ้านแก่งหินกกสะทอน 9 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
130 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 8 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
131 โรงเรียนบ้านโพนทอง 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
132 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
133 โรงเรียนบ้านผาน้อย 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
134 โรงเรียนบ้านนาซำแซง 8 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
135 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อเหนื่อ 5 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
136 โรงเรียนบ้านตาดข่า 8 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 6
137 โรงเรียนบ้านซำไคร้ 6 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
138 โรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแก 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
139 โรงเรียนบ้านนาล้อม 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
140 โรงเรียนบ้านหนองนอ 5 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
141 โรงเรียนบ้านผาฆ้อง 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
142 โรงเรียนบ้านขอนยาง 8 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 6 75% 8
143 โรงเรียนบ้านโนน 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
144 โรงเรียนบ้านโคกแฝก 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
145 โรงเรียนบ้านกกเกลี้ยง 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
146 โรงเรียนบ้านบุ่งค้อ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
147 โรงเรียนอนุบาลประจันตะ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ4 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนอนุบาลณัฐพันธ์ 3 9 0 0% 5 55.56% 1 11.11% 3 33.33% 9
150 โรงเรียนบ้านผาสะนา 6 0 0% 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 6
151 โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์ 6 0 0% 5 100% 0 0% 0 0% 5
152 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 6 0 0% 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 6
153 โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
154 โรงเรียนบ้านซำบ่าง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
155 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมเล้า 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
156 โรงเรียนบ้านน้ำจันทร์ 6 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 4 66.67% 6
157 โรงเรียนบ้านแสนสุข 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านหนองขาม 6 0 0% 1 16.67% 0 0% 5 83.33% 6
159 โรงเรียนบ้านน้ำค้อ 5 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
160 โรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย 4 0 0% 0 0% 2 50% 2 50% 4
161 โรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
162 โรงเรียนบ้านสงป่าเปลือย 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน.นิรัชรา จันทิหล้า โทร. 0934739862
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]