เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 1 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวิทยา วรีฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
2 นายสันติ จันทวงศ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
3 นายสายันต์ พันธ์สิงห์ ครูโรงเรียนบ้านโคกขมิ้น คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
4 นางสาวนิรัชรา จันทิหล้า ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน.นิรัชรา จันทิหล้า โทร. 0934739862
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]