ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 601
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาวัว สพป. เลย เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 149
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 128
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 010
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองบัว สพป. เลย เขต 2 89.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหัวขัว สพป. เลย เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาดินดำ สพป. เลย เขต 2 80.50 ทอง 4
5 อนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 80 ทอง 5
6 โคกสง่า สพป. เลย เขต 2 78.50 เงิน 6
7 บ้านหนองนอ สพป. เลย เขต 2 77 เงิน 7
8 บ้านห้วยยาง สพป. เลย เขต 2 76 เงิน 8
9 บ้านผาหวาย สพป. เลย เขต 2 75.50 เงิน 9
10 บ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 73.50 เงิน 10
11 บ้านซำบุ่น สพป. เลย เขต 2 73 เงิน 11
12 ชุมชนหนองหิน สพป. เลย เขต 2 72.50 เงิน 12
13 บ้านหนองตานา สพป. เลย เขต 2 71 เงิน 13
14 บ้านเหมืองแบ่ง สพป. เลย เขต 2 71 เงิน 13
15 บ้านห้วยเดื่อเหนื่อ สพป. เลย เขต 2 70 เงิน 15
16 บ้านโนนกกข่า สพป. เลย เขต 2 68.50 ทองแดง 16
17 บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ สพป. เลย เขต 2 68 ทองแดง 17
18 เทศบาลวังสะพุง1 สพป. เลย เขต 2 67 ทองแดง 18
19 เลยตาดโนนพัฒนา สพป. เลย เขต 2 66.50 ทองแดง 19
20 บ้านนามูลตุ่น สพป. เลย เขต 2 65.50 ทองแดง 20
21 บ้านโนนสว่าง สพป. เลย เขต 2 65 ทองแดง 21
22 บ้านกุดโง้งวังเดื่อ สพป. เลย เขต 2 64 ทองแดง 22
23 บ้านดงน้อย สพป. เลย เขต 2 63.50 ทองแดง 23
24 บ้านหินเกิ้ง สพป. เลย เขต 2 63 ทองแดง 24
25 ชุมชนวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 61 ทองแดง 25
26 บ้านลาด สพป. เลย เขต 2 60 ทองแดง 26
27 บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง สพป. เลย เขต 2 57 เข้าร่วม 27
28 บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 56.50 เข้าร่วม 28
29 อนุบาลภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 53 เข้าร่วม 29
30 บ้านซำกกค้อ สพป. เลย เขต 2 52 เข้าร่วม 30
31 บ้านหนองขาม สพป. เลย เขต 2 50 เข้าร่วม 31
32 บ้านนาน้อยแสนสุข สพป. เลย เขต 2 47.50 เข้าร่วม 32
33 บ้านห้วยผุก สพป. เลย เขต 2 45 เข้าร่วม 33
34 บ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 35.50 เข้าร่วม 34

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 051
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 90.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังกกเดื่อ สพป. เลย เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โคกสง่า สพป. เลย เขต 2 88.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 88 ทอง 4
5 บ้านโนน สพป. เลย เขต 2 87.50 ทอง 5
6 บ้านผาขาว สพป. เลย เขต 2 86 ทอง 6
7 วังน้ำพุ สพป. เลย เขต 2 83.50 ทอง 7
8 บ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 80.50 ทอง 8
9 บ้านซำกกค้อ สพป. เลย เขต 2 79 เงิน 9
10 บ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 79 เงิน 9
11 บ้านวังลานวังทอง สพป. เลย เขต 2 77.50 เงิน 11
12 บ้านหนองแต้หนองโก สพป. เลย เขต 2 77 เงิน 12
13 บ้านเหมืองแบ่ง สพป. เลย เขต 2 77 เงิน 12
14 บ้านนาดินดำ สพป. เลย เขต 2 76 เงิน 14
15 บ้านนาอ่างคำ สพป. เลย เขต 2 75.50 เงิน 15
16 เทศบาลวังสะพุง1 สพป. เลย เขต 2 75 เงิน 16
17 บ้านห้วยเดื่อน้อย สพป. เลย เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 062
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาอ่างคำ สพป. เลย เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 โคกสง่า สพป. เลย เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 226
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 87.60 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนหนองหิน สพป. เลย เขต 2 84.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกศรีเจริญ สพป. เลย เขต 2 80.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 197
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนหนองหิน สพป. เลย เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย สพป. เลย เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 80 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 185
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย สพป. เลย เขต 2 94.10 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 สพป. เลย เขต 2 88.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 83 ทอง 4
5 บ้านโคกผักหวาน สพป. เลย เขต 2 80.43 ทอง 5
6 บ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 80.40 ทอง 6
7 บ้านโคกศรีเจริญ สพป. เลย เขต 2 78.10 เงิน 7
8 บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ สพป. เลย เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 109
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เลยตาดโนนพัฒนา สพป. เลย เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองบัว สพป. เลย เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 108
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านผาฆ้อง สพป. เลย เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านซำกกค้อ สพป. เลย เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองตานา สพป. เลย เขต 2 - -
5 บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ สพป. เลย เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 171
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนป่าซาง สพป. เลย เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาอ่างคำ สพป. เลย เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยคะมะ สพป. เลย เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 82 ทอง 4
5 บ้านโคกศรีเจริญ สพป. เลย เขต 2 81 ทอง 5
6 บ้านเหมืองแบ่ง สพป. เลย เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 705
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 135
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านผาขาว สพป. เลย เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดงน้อย สพป. เลย เขต 2 85.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกขมิ้น สพป. เลย เขต 2 85.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 84.05 ทอง 4
5 บ้านนาอ่างคำ สพป. เลย เขต 2 83.85 ทอง 5
6 บ้านโนนป่าซาง สพป. เลย เขต 2 81.80 ทอง 6
7 บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ สพป. เลย เขต 2 81.50 ทอง 7
8 บ้านผาหวาย สพป. เลย เขต 2 81.10 ทอง 8
9 บ้านนาตาดสมสะอาด สพป. เลย เขต 2 79.90 เงิน 9
10 บ้านซำพร้าว สพป. เลย เขต 2 77.25 เงิน 10
11 ชุมชนหนองหิน สพป. เลย เขต 2 74.45 เงิน 11
12 บ้านหนองตูม สพป. เลย เขต 2 73.15 เงิน 12
13 บ้านซำกกค้อ สพป. เลย เขต 2 61.30 ทองแดง 13
14 บ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 - -
15 บ้านสวนปอ สพป. เลย เขต 2 - -
16 ราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย สพป. เลย เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 127
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 231
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยไผ่ สพป. เลย เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกศรีเจริญ สพป. เลย เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสวนปอ สพป. เลย เขต 2 81 ทอง 4
5 ชุมชนบ้านทรายขาว สพป. เลย เขต 2 80 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 287
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย สพป. เลย เขต 2 94.65 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 84.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองตูม สพป. เลย เขต 2 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 81.66 ทอง 4
5 บ้านนาวัว สพป. เลย เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 195
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 177
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ
2 เลยตาดโนนพัฒนา สพป. เลย เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย สพป. เลย เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาแก สพป. เลย เขต 2 83 ทอง 4
5 บ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 82 ทอง 5
6 บ้านห้วยส้ม สพป. เลย เขต 2 81 ทอง 6
7 บ้านโคกศรีเจริญ สพป. เลย เขต 2 80 ทอง 7
8 บ้านนาวัว สพป. เลย เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 280
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกขมิ้น สพป. เลย เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาอุดม สพป. เลย เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 284
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เลยตาดโนนพัฒนา สพป. เลย เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ สพป. เลย เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองบัว สพป. เลย เขต 2 88 ทอง 4
5 บ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 277
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาแก สพป. เลย เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาวัว สพป. เลย เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดงน้อย สพป. เลย เขต 2 86 ทอง 4
5 บ้านนาดินดำ สพป. เลย เขต 2 86 ทอง 4
6 บ้านผาขาว สพป. เลย เขต 2 85 ทอง 6
7 บ้านหนองหมากแก้ว สพป. เลย เขต 2 83 ทอง 7
8 บ้านโนนป่าซาง สพป. เลย เขต 2 82 ทอง 8
9 บ้านโคกศรีเจริญ สพป. เลย เขต 2 81 ทอง 9
10 บ้านน้ำทบ สพป. เลย เขต 2 80 ทอง 10
11 บ้านผาหวาย สพป. เลย เขต 2 80 ทอง 10
12 บ้านห้วยผุก สพป. เลย เขต 2 80 ทอง 10
13 บ้านนาหลวงยางเดี่ยว สพป. เลย เขต 2 - -
14 บ้านโคกขมิ้น สพป. เลย เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 104
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาแก สพป. เลย เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เลยตาดโนนพัฒนา สพป. เลย เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 สพป. เลย เขต 2 82 ทอง 4
5 บ้านซำพร้าว สพป. เลย เขต 2 80 ทอง 5
6 บ้านนาตาดสมสะอาด สพป. เลย เขต 2 - -
7 บ้านโคกผักหวาน สพป. เลย เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 101
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งใหญ่ สพป. เลย เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองตานา สพป. เลย เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 098
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนกกจาน สพป. เลย เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 097
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านซำพร้าว สพป. เลย เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 276
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านพวยเด้งสันติสุข สพป. เลย เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 282
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านผาสามยอด(เอราวัณ) สพป. เลย เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 275
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนกกจาน สพป. เลย เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 281
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ สพป. เลย เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน