กำหนดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.เลย ๒
กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.เลย 2
    - ระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา  1-21 กันยายน  2560
   
- ระดับเขตพื้นที่การศึกษา นักเรียนปกติ  1-4 ตุลาคม  2560
   
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา นักเรียนเรียนรวม   5-6 ตุลาคม  2560
กำหนดโอนข้อมูล กลุ่มคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ 22 กันยายน  2560
   
วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 16:35 น.