การตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
การตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน  
    1. ตรวจสอบรายชื่อรายโรงเรียน  คลิกที่นี่  
    2. ตรวจสอบรายชื่อรายกิจกรรม  คลิกที่นี่  
    3. การเปลี่ยนตัว  แก้ไข ชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน 
        ระหว่างวันที่ 23 - 24  กันยายน  2560
    4. โรงเรียนสามารถพิมพ์ บัตรประจำตัว
        ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2560 เป็นต้นไป
วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 17:18 น.