ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 1 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 100
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป. เลย เขต 2 85.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองตานา สพป. เลย เขต 2 84.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนหนองหิน สพป. เลย เขต 2 81.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน สพป. เลย เขต 2 80.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา สพป. เลย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน