ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 1 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 012
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง สพป. เลย เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง สพป. เลย เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง1 สพป. เลย เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาวัว สพป. เลย เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองตูมท่ายาง สพป. เลย เขต 2 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแก่งหินกกสะทอน สพป. เลย เขต 2 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด สพป. เลย เขต 2 63 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน สพป. เลย เขต 2 56 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 - -  
10 โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ สพป. เลย เขต 2 - -  
11 โรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ สพป. เลย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน