ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 1 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 124
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน สพป. เลย เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ สพป. เลย เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เลย เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกมน สพป. เลย เขต 2 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนหนองหิน สพป. เลย เขต 2 61 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. เลย เขต 2 59 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด สพป. เลย เขต 2 54 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 สพป. เลย เขต 2 52 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ สพป. เลย เขต 2 52 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป. เลย เขต 2 51 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 สพป. เลย เขต 2 51 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนบ้านเพิ่ม สพป. เลย เขต 2 48 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านนาแก สพป. เลย เขต 2 47 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนโคกสง่า สพป. เลย เขต 2 44 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 42 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านผาสามยอด(เอราวัณ) สพป. เลย เขต 2 41 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น สพป. เลย เขต 2 38 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง สพป. เลย เขต 2 37 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 34 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านกกซ้อ สพป. เลย เขต 2 30 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. เลย เขต 2 - -  
23 โรงเรียนบ้านนาโก สพป. เลย เขต 2 - -  
24 โรงเรียนบ้านปากปวน สพป. เลย เขต 2 - -  
25 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน