ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 1 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 143
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด สพป. เลย เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาแปน สพป. เลย เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย สพป. เลย เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. เลย เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น สพป. เลย เขต 2 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 68 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. เลย เขต 2 - -  
11 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 สพป. เลย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน