ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 1 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 156
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 92.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป. เลย เขต 2 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน สพป. เลย เขต 2 89.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 สพป. เลย เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังแท่น สพป. เลย เขต 2 76.25 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย สพป. เลย เขต 2 - -  
8 โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น สพป. เลย เขต 2 - -  
9 โรงเรียนบ้านวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 - -  
10 โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 สพป. เลย เขต 2 - -  
11 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา สพป. เลย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน