ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 1 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 016
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น สพป. เลย เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข สพป. เลย เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 73 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ สพป. เลย เขต 2 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านอีเลิศ สพป. เลย เขต 2 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านกุดแก สพป. เลย เขต 2 62 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป. เลย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน