ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 1 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 190
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน สพป. เลย เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เลย เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองตานา สพป. เลย เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 53 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านสวนปอ สพป. เลย เขต 2 33 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านเพิ่ม สพป. เลย เขต 2 29 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านตาดข่า สพป. เลย เขต 2 28 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น สพป. เลย เขต 2 28 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. เลย เขต 2 25 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย สพป. เลย เขต 2 - -  
11 โรงเรียนบ้านปากปวน สพป. เลย เขต 2 - -  
12 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน