ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 1 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 241
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ สพป. เลย เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาดินดำ สพป. เลย เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านผาขาว สพป. เลย เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว สพป. เลย เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 สพป. เลย เขต 2 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. เลย เขต 2 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ สพป. เลย เขต 2 88 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. เลย เขต 2 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ สพป. เลย เขต 2 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านสวนปอ สพป. เลย เขต 2 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านน้ำทบ สพป. เลย เขต 2 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านนาแก สพป. เลย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน