ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 1 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 003
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา สพป. เลย เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง สพป. เลย เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด สพป. เลย เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านศรีรักษา สพป. เลย เขต 2 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองตูม สพป. เลย เขต 2 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านนาอีเลิศ สพป. เลย เขต 2 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่ สพป. เลย เขต 2 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนประจันตวิทยา สพป. เลย เขต 2 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า สพป. เลย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน