ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 1 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 313
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 สพป. เลย เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น สพป. เลย เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกมน สพป. เลย เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น สพป. เลย เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนหนองหิน สพป. เลย เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเพิ่ม สพป. เลย เขต 2 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน สพป. เลย เขต 2 - -  
10 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด สพป. เลย เขต 2 - -  
11 โรงเรียนบ้านวังแท่น สพป. เลย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน