ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 1 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 353
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ สพป. เลย เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง สพป. เลย เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ สพป. เลย เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ สพป. เลย เขต 2 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ สพป. เลย เขต 2 81 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 81 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เลย เขต 2 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 80 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านปากปวน สพป. เลย เขต 2 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด สพป. เลย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน