ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 1 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 603
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปากปวน สพป. เลย เขต 2 83.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ สพป. เลย เขต 2 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านผาสามยอด(เอราวัณ) สพป. เลย เขต 2 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป. เลย เขต 2 81.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น สพป. เลย เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 79.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 75.30 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านอีเลิศ สพป. เลย เขต 2 - -  
9 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 - -  
10 โรงเรียนโคกสง่า สพป. เลย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน