ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 1 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 731
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด สพป. เลย เขต 2 88.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปากปวน สพป. เลย เขต 2 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ สพป. เลย เขต 2 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 84.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง สพป. เลย เขต 2 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองตานา สพป. เลย เขต 2 78.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ สพป. เลย เขต 2 - -  
9 โรงเรียนบ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน