ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 1 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 768
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง สพป. เลย เขต 2 96.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปากปวน สพป. เลย เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนกกข่า สพป. เลย เขต 2 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด สพป. เลย เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 86.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านลาด สพป. เลย เขต 2 85.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง สพป. เลย เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน สพป. เลย เขต 2 84.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 84.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี สพป. เลย เขต 2 82.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 82.80 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 79.60 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านพองหนีบ สพป. เลย เขต 2 79.40 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย สพป. เลย เขต 2 78.60 เงิน 14  
15 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา สพป. เลย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน