ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 1 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 774
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสวนปอ สพป. เลย เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนอนุบาลภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ สพป. เลย เขต 2 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. เลย เขต 2 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย สพป. เลย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน