ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 1 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 792
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด สพป. เลย เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกุดแก สพป. เลย เขต 2 78.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเล้า สพป. เลย เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ สพป. เลย เขต 2 65 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน สพป. เลย เขต 2 63.50 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย สพป. เลย เขต 2 60 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 สพป. เลย เขต 2 60 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนชุมชนหนองหิน สพป. เลย เขต 2 57 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 55 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนโคกสง่า สพป. เลย เขต 2 55 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 53.50 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านสวนปอ สพป. เลย เขต 2 50 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 45 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. เลย เขต 2 40 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 สพป. เลย เขต 2 40 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนบ้านนาแก สพป. เลย เขต 2 40 เข้าร่วม 14  
17 โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ สพป. เลย เขต 2 40 เข้าร่วม 14  
18 โรงเรียนบ้านเพิ่ม สพป. เลย เขต 2 40 เข้าร่วม 14  
19 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. เลย เขต 2 - -  
20 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน