ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 1 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 796
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย สพป. เลย เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 สพป. เลย เขต 2 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. เลย เขต 2 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง สพป. เลย เขต 2 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
7 โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ สพป. เลย เขต 2 56 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ สพป. เลย เขต 2 52 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ สพป. เลย เขต 2 24 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 - -  
11 โรงเรียนบ้านนาวัว สพป. เลย เขต 2 - -  
12 โรงเรียนบ้านนาแก สพป. เลย เขต 2 - -  
13 โรงเรียนบ้านวังแท่น สพป. เลย เขต 2 - -  
14 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป. เลย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน