ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 1 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 099
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านซำนกจิบ สพป. เลย เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว สพป. เลย เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนประจันตวิทยา สพป. เลย เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง สพป. เลย เขต 2 67 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านอุ่ม สพป. เลย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน