สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย ตำบลด่านซ้าย นางเพชรี ชัยมูล  
2 โรงเรียนด่านซ้าย ตำบลด่านซ้าย นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม  
3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ตำบลด่านซ้าย นางจันทร์ทิวา จันทรมาศ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]