งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย
ระหว่าง วันที่ 22 - 25. เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารน้ำศอก(ติดสถานีตำรวจ) ชั้น 3 ห้อง ป.2/3 23 พ.ย. 2560 09.00
-
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารน้ำศอก(ติดสถานีตำรวจ) ชั้น 3 ห้อง ป.2,2 23 พ.ย. 2560 09.00
-
3 265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารน้ำศอก(ติดสถานีตำรวจ) ชั้น 3 ห้อง ป.2/1 23 พ.ย. 2560 09.00
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารน้ำศอก(ติดสถานีตำรวจ) ชั้น 3 ห้อง ป.2/3 24 พ.ย. 2560 09.00
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารน้ำศอก(ติดสถานีตำรวจ) ชั้น 3 ห้อง ป.2,2 24 พ.ย. 2560 09.00
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารน้ำศอก(ติดสถานีตำรวจ) ชั้น 3 ห้อง ป.2/1 24 พ.ย. 2560 09.00
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารน้ำศอก(ติดสถานีตำรวจ) ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 24 พ.ย. 2560 09.00
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารน้ำศอก(ติดสถานีตำรวจ) ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 24 พ.ย. 2560 09.00
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารสำนักงานเขตพื้นที่เดิม ชั้น 1 ห้อง ห้องกลาง 22 พ.ย. 2560 13.00
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารสำนักงานเขตพื้นที่เดิม ชั้น 1 ห้อง ห้องกลาง 23 พ.ย. 2560 13.00
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารสำนักงานเขตพื้นที่เดิม ชั้น 1 ห้อง ห้องกลาง 24 พ.ย. 2560 13.00
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารน้ำศอก(ติดสถานีตำรวจ) ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 23 พ.ย. 2560 13.00
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารภูอังลัง ชั้น ใต้ถุนอาคาร 23 พ.ย. 2560 09.00
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารภูอังลัง ชั้น ใต้ถุนอาคาร 24 พ.ย. 2560 09.00
-
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารภูอังลัง ชั้น ใต้ถุนอาคาร 24 พ.ย. 2560 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]