แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เลย เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 87 68 79.07% 11 12.79% 6 6.98% 1 1.16% 86
2 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 65 49 80.33% 8 13.11% 1 1.64% 3 4.92% 61
3 โรงเรียนบ้านทับกี่ 49 32 69.57% 5 10.87% 4 8.7% 5 10.87% 46
4 โรงเรียนบ้านหนองบง 53 31 63.27% 8 16.33% 5 10.2% 5 10.2% 49
5 โรงเรียนชุมชนภูเรือ 72 29 64.44% 11 24.44% 3 6.67% 2 4.44% 45
6 โรงเรียนด่านซ้าย 65 28 47.46% 12 20.34% 11 18.64% 8 13.56% 59
7 โรงเรียนบ้านนาเจียง 41 22 81.48% 3 11.11% 1 3.7% 1 3.7% 27
8 โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) 36 20 60.61% 9 27.27% 2 6.06% 2 6.06% 33
9 โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 35 19 55.88% 6 17.65% 4 11.76% 5 14.71% 34
10 โรงเรียนบ้านห้วยทอง 38 19 57.58% 6 18.18% 4 12.12% 4 12.12% 33
11 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 36 19 65.52% 6 20.69% 3 10.34% 1 3.45% 29
12 โรงเรียนบ้านโป่งชี 35 18 54.55% 9 27.27% 3 9.09% 3 9.09% 33
13 โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง 54 18 56.25% 7 21.88% 3 9.38% 4 12.5% 32
14 โรงเรียนบ้านโคกงาม 45 15 53.57% 3 10.71% 4 14.29% 6 21.43% 28
15 โรงเรียนบ้านนาแห้ว 30 14 53.85% 9 34.62% 3 11.54% 0 0% 26
16 โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 33 13 46.43% 8 28.57% 2 7.14% 5 17.86% 28
17 โรงเรียนบ้านร่องจิก 32 13 61.9% 5 23.81% 1 4.76% 2 9.52% 21
18 โรงเรียนบ้านแก่ง 27 13 76.47% 3 17.65% 1 5.88% 0 0% 17
19 โรงเรียนบ้านวังยาว 27 12 50% 3 12.5% 5 20.83% 4 16.67% 24
20 โรงเรียนบ้านตูบค้อ 29 10 37.04% 11 40.74% 4 14.81% 2 7.41% 27
21 โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 21 10 66.67% 3 20% 1 6.67% 1 6.67% 15
22 โรงเรียนบ้านปลาบ่า 28 10 58.82% 1 5.88% 2 11.76% 4 23.53% 17
23 โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ) 18 9 64.29% 3 21.43% 2 14.29% 0 0% 14
24 โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 19 9 69.23% 2 15.38% 2 15.38% 0 0% 13
25 โรงเรียนบ้านโพนสูง 24 8 42.11% 5 26.32% 4 21.05% 2 10.53% 19
26 โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก 19 8 57.14% 2 14.29% 3 21.43% 1 7.14% 14
27 โรงเรียนบ้านวังเวิน 11 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
28 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 24 7 43.75% 5 31.25% 1 6.25% 3 18.75% 16
29 โรงเรียนบ้านปากแดง 13 7 58.33% 5 41.67% 0 0% 0 0% 12
30 โรงเรียนบ้านนาทอง 11 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
31 โรงเรียนบ้านกกโพธิ์วังกำ 12 7 63.64% 2 18.18% 0 0% 2 18.18% 11
32 โรงเรียนบ้านศาลาน้อย 10 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
33 โรงเรียนบ้านนาลานข้าว 17 6 42.86% 4 28.57% 1 7.14% 3 21.43% 14
34 โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ 14 6 50% 4 33.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
35 โรงเรียนหนองผือห้วยปลาฝา 12 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
36 โรงเรียนบ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 16 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
37 โรงเรียนบ้านนาหมูม่น 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
38 โรงเรียนหนองหลวง-ชั่งสี่ 27 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
39 โรงเรียนบ้านแก่วตาว(อิปุ่ม) 13 5 38.46% 3 23.08% 2 15.38% 3 23.08% 13
40 โรงเรียนบ้านนาลึ่ง 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
41 โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง 17 5 50% 2 20% 3 30% 0 0% 10
42 โรงเรียนแสงภาบ่อห้วย 18 5 41.67% 2 16.67% 2 16.67% 3 25% 12
43 โรงเรียนบ้านซำทอง 15 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
44 โรงเรียนบ้านกกสะตี 9 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
45 โรงเรียนบ้านปากโป่ง 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
46 โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 9 4 44.44% 0 0% 4 44.44% 1 11.11% 9
47 โรงเรียนบ้านกลาง(นาแห้ว) 13 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
48 โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย 14 3 30% 4 40% 2 20% 1 10% 10
49 โรงเรียนบ้านถ้ำพระ 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
50 โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยวและโรงเรียนบ้านวังบอน 13 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
51 โรงเรียนบ้านหนองอุมลัว 12 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
52 โรงเรียนเพลินจิตพัฒนา 8 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
53 โรงเรียนบ้านโป่งกวาง 9 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
54 โรงเรียนบ้านแก่งแล่น 12 3 30% 1 10% 3 30% 3 30% 10
55 โรงเรียนบ้านวังเป่ง 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
56 โรงเรียนบ้านนาขามป้อม 8 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
57 โรงเรียนบ้านแก่งม่วงแก่วตาว(นาดี) 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
58 โรงเรียนบ้านลาดค่าง 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
59 โรงเรียนบ้านหินแลบ 12 2 16.67% 3 25% 4 33.33% 3 25% 12
60 โรงเรียนบ้านนาดี 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
61 โรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูน 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
62 โรงเรียนบ้านโคก 12 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 3 50% 6
63 โรงเรียนตชด.เฉลิมราษฎร์บำรุง 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
64 โรงเรียนบ้านน้ำพุง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
65 โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
66 โรงเรียนบ้านห้วยตาด 9 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
67 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 6 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
68 โรงเรียนบ้านผึ้ง 10 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
69 โรงเรียนบ้านนามาลา 6 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
70 โรงเรียนบ้านนาข่า 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
71 โรงเรียนบ้านกกจาน 11 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
72 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
73 โรงเรียนบ้านโคนผง 10 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
74 โรงเรียนบ้านหัวนาแหลม 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
75 โรงเรียนบ้านแก่งครก 7 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
76 โรงเรียนบ้านหนองแซง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
77 โรงเรียนบ้านห้วยลาด(อิปุ่ม) 4 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
78 โรงเรียนบ้านบง 7 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
79 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใส 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
80 โรงเรียนบ้านปางคอม 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
81 โรงเรียนบ้านด่านดู่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
82 โรงเรียนบ้านเครือคู้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
83 โรงเรียนบ้านนาผักก้าม 6 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
84 โรงเรียนบ้านป่าสะแข 5 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
85 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเมย 8 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
86 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
87 โรงเรียนบ้านหนองสนุ่น 12 0 0% 2 40% 0 0% 3 60% 5
88 โรงเรียนบ้านนาคูณ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
89 โรงเรียนบ้านปากหมัน 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
90 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนบ้านห้วยลาด(ภูเรือ) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนบ้านโป่ง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
93 โรงเรียนบ้านสองคอน 3 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
94 โรงเรียนบ้านไฮตาก 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
95 โรงเรียนบ้านห้วยผักเน่า 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
96 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 4 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
97 โรงเรียนบ้านท่อน 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
98 โรงเรียน ตชด.นาปอ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
99 โรงเรียนบ้านแก่งไฮ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
100 โรงเรียนบ้านถ้ำมูล 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
101 โรงเรียนบ้านโพนหนอง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]