สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เลย เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านห้วยมุ่น 32 10 6 48 49 8 1 3 58
2 อนุบาลด่านซ้าย 27 21 9 57 68 11 6 1 85
3 บ้านทับกี่ 16 13 2 31 32 5 4 5 41
4 ชุมชนภูเรือ 10 6 7 23 29 11 3 2 43
5 บ้านห้วยทอง 9 8 2 19 19 6 4 4 29
6 ด่านซ้าย 8 14 8 30 28 12 11 8 51
7 บ้านวังยาว 8 3 2 13 12 3 5 4 20
8 บ้านน้ำเย็น 7 4 5 16 19 6 3 1 28
9 บ้านนาเจียง 6 4 5 15 22 3 1 1 26
10 บ้านแก่ง 6 4 2 12 13 3 1 0 17
11 บ้านโป่งชี 6 3 4 13 18 9 3 3 30
12 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง 5 5 9 19 18 7 3 4 28
13 หนองหลวง-ชั่งสี่ 5 0 1 6 6 1 2 0 9
14 บ้านทุ่งเทิง 4 6 5 15 19 6 4 5 29
15 บ้านหนองบง 4 5 5 14 31 8 5 5 44
16 บ้านกลาง(ภูเรือ) 3 7 3 13 20 9 2 2 31
17 บ้านร่องจิก 3 5 4 12 13 5 1 2 19
18 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 3 4 0 7 9 2 2 0 13
19 บ้านโคกงาม 3 3 4 10 15 3 4 6 22
20 บ้านปลาบ่า 3 2 2 7 10 1 2 4 13
21 บ้านนาทอง 3 2 1 6 7 3 0 1 10
22 บ้านโพนสูง 3 1 3 7 8 5 4 2 17
23 บ้านเหล่ากอหก 3 1 0 4 8 2 3 1 13
24 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ 3 1 0 4 6 4 1 1 11
25 บ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 2 3 0 5 6 3 0 0 9
26 บ้านวังเวิน 2 2 1 5 8 1 1 0 10
27 บ้านแก่งม่วงแก่วตาว(นาดี) 2 0 0 2 3 1 0 2 4
28 บ้านลาดค่าง 2 0 0 2 3 0 2 0 5
29 บ้านห้วยติ้ว 2 0 0 2 2 1 0 0 3
30 บ้านแก่งเกลี้ยง 1 4 1 6 10 3 1 1 14
31 บ้านแก่งม่วง(ภูเรือ) 1 2 2 5 9 3 2 0 14
32 บ้านศาลาน้อย 1 2 1 4 7 2 0 1 9
33 บ้านเหมืองแพร่ 1 1 4 6 13 8 2 5 23
34 บ้านนาขามป้อม 1 1 1 3 3 1 2 0 6
35 บ้านน้ำหมัน 1 0 3 4 7 5 1 3 13
36 บ้านนาหมูม่น 1 0 3 4 6 3 0 0 9
37 บ้านซำทอง 1 0 3 4 4 3 2 1 9
38 บ้านหนองอุมลัว 1 0 1 2 3 2 2 1 7
39 บ้านแก่วตาว(อิปุ่ม) 1 0 0 1 5 3 2 3 10
40 บ้านนาหว้าน้อย 1 0 0 1 3 4 2 1 9
41 บ้านโป่งกวาง 1 0 0 1 3 2 0 1 5
42 บ้านห้วยตาด 1 0 0 1 2 0 1 1 3
43 บ้านทุ่งน้ำใส 1 0 0 1 1 0 0 2 1
44 บ้านนาแห้ว 0 2 6 8 14 9 3 0 26
45 บ้านกกโพธิ์วังกำ 0 2 2 4 7 2 0 2 9
46 บ้านนาลานข้าว 0 2 1 3 6 4 1 3 11
47 เพลินจิตพัฒนา 0 2 0 2 3 2 1 0 6
48 บ้านตูบค้อ 0 1 4 5 10 11 4 2 25
49 บ้านปากแดง 0 1 1 2 7 5 0 0 12
50 หนองผือห้วยปลาฝา 0 1 1 2 6 3 1 0 10
51 ชุมชนบ้านนาพึง 0 1 1 2 5 2 3 0 10
52 บ้านหัวด่านนาปูน 0 1 1 2 2 2 0 0 4
53 บ้านหินแลบ 0 1 0 1 2 3 4 3 9
54 บ้านหนองหวาย 0 1 0 1 2 0 1 0 3
55 บ้านหัวนาแหลม 0 1 0 1 1 1 1 0 3
56 บ้านหนองแซง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
57 บ้านปางคอม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
58 บ้านเครือคู้ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
59 บ้านกกสะตี 0 0 2 2 4 2 0 0 6
60 บ้านปากโป่ง 0 0 2 2 4 1 0 1 5
61 บ้านนาลึ่ง 0 0 1 1 5 3 1 0 9
62 บ้านตาดเสี้ยวและบ้านวังบอน 0 0 1 1 3 2 2 1 7
63 บ้านแก่งแล่น 0 0 1 1 3 1 3 3 7
64 บ้านผึ้ง 0 0 1 1 1 2 1 2 4
65 บ้านโคนผง 0 0 1 1 1 1 2 1 4
66 บ้านบง 0 0 1 1 1 0 1 1 2
67 บ้านนาผักก้าม 0 0 1 1 0 3 0 0 3
68 แสงภาบ่อห้วย 0 0 0 0 5 2 2 3 9
69 บ้านนาทุ่ม 0 0 0 0 4 0 4 1 8
70 บ้านกลาง(นาแห้ว) 0 0 0 0 4 0 0 2 4
71 บ้านถ้ำพระ 0 0 0 0 3 3 2 0 8
72 บ้านวังเป่ง 0 0 0 0 3 1 2 1 6
73 บ้านนาดี 0 0 0 0 2 2 1 0 5
74 บ้านโคก 0 0 0 0 2 1 0 3 3
75 ตชด.เฉลิมราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
76 บ้านน้ำพุง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
77 บ้านนามาลา 0 0 0 0 1 2 1 1 4
78 บ้านนาข่า 0 0 0 0 1 2 1 1 4
79 บ้านกกจาน 0 0 0 0 1 2 0 1 3
80 บ้านนาเจริญ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
81 บ้านแก่งครก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
82 บ้านห้วยลาด(อิปุ่ม) 0 0 0 0 1 0 3 0 4
83 บ้านด่านดู่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
84 บ้านป่าสะแข 0 0 0 0 0 2 2 1 4
85 บ้านห้วยน้ำเมย 0 0 0 0 0 2 1 1 3
86 บ้านน้ำพุ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
87 บ้านหนองสนุ่น 0 0 0 0 0 2 0 3 2
88 บ้านนาคูณ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
89 บ้านปากหมัน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
90 บ้านป่าม่วง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
91 บ้านห้วยลาด(ภูเรือ) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
92 บ้านโป่ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
93 บ้านสองคอน 0 0 0 0 0 0 2 0 2
94 บ้านไฮตาก 0 0 0 0 0 0 1 1 1
95 บ้านห้วยผักเน่า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
96 บ้านหัวฝาย 0 0 0 0 0 0 0 2 0
97 บ้านท่อน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 ตชด.นาปอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 บ้านแก่งไฮ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 บ้านถ้ำมูล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 บ้านโพนหนอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 204 166 137 507 701 271 149 130 1,121