งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2
ณ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแคน ใต้ถุนอาคาร 1 1 ต.ค. 2560 09.00 - 12.00
-
2 756 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแคน ใต้ถุนอาคาร 1 1 ต.ค. 2560 09.00 - 12.00
-
3 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแคน ใต้ถุนอาคาร 1 30 ก.ย. 2560 13.00 - 16.00
-
4 758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแคน ใต้ถุนอาคาร 1 30 ก.ย. 2560 13.00 - 16.00
-
5 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแคน ใต้ถุนอาคาร 1 30 ก.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
6 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแคน ใต้ถุนอาคาร 1 30 ก.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
7 250 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแคน ใต้ถุนอาคาร 1 1 ต.ค. 2560 13.00 - 16.00
-
8 251 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแคน ใต้ถุนอาคาร 1 1 ต.ค. 2560 13.00 - 16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]