งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2
ณ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนพระกุมารศึกษา ห้องประชุมยอห์นปอลที่2 30 ก.ย. 2560 09.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารศึกษา ห้องประชุมยอห์นปอลที่2 30 ก.ย. 2560 13.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล ห้องสมุด 30 ก.ย. 2560 09.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนพระกุมารศึกษา หอประชุมไมเคิลฮอลล์ 1 ต.ค. 2560 09.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารศึกษา หอประชุมไมเคิลฮอลล์ 1 ต.ค. 2560 13.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล ชั้นล่างอาคาร 5 30 ก.ย. 2560 09.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนพระกุมารศึกษา ห้องประชุมยอห์นปอลที่2 1 ต.ค. 2560 09.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล ห้อง ม.3 30 ก.ย. 2560 09.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล หอประชุมอเนกประสงค์ 30 ก.ย. 2560 13.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล หอประชุมอเนกประสงค์ 30 ก.ย. 2560 13.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนพระกุมารศึกษา หอประชุมไมเคิลฮอลล์ 30 ก.ย. 2560 09.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารศึกษา หอประชุมไมเคิลฮอลล์ 30 ก.ย. 2560 13.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล หอประชุมอเนกประสงค์ 30 ก.ย. 2560 09.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนพระกุมารศึกษา ห้องสมุด 30 ก.ย. 2560 09.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารศึกษา ห้องสมุด 30 ก.ย. 2560 13.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล ห้องผู้อำนวยการ 30 ก.ย. 2560 09.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล ห้อง ม.1 30 ก.ย. 2560 09.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล ห้อง ม.2 30 ก.ย. 2560 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]