งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2
ณ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย อาคาร 9 ป.3/1 30 ก.ย. 2560 09.00
-
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย อาคาร 9 ป.3/1 30 ก.ย. 2560 09.00
-
3 265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย อาคาร 9 ห้องพักครู 30 ก.ย. 2560 09.00
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย อาคาร 9 ห้อง ป.3/2 30 ก.ย. 2560 09.00
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย อาคาร 9 ห้อง ป.3/2 30 ก.ย. 2560 09.00
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย อาคาร 9 ห้อง ป.3/3 30 ก.ย. 2560 09.00
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย อาคาร 9 ห้อง ป.3/4 30 ก.ย. 2560 09.00
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย อาคาร 7 ห้อง ป.1/1 30 ก.ย. 2560 09.00
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย อาคาร 7 ห้อง ป.1/2 30 ก.ย. 2560 09.00
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย อาคาร 7 ห้อง ป.1/3 30 ก.ย. 2560 09.00
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย อาคาร 7 ห้องพักครู ป.2 30 ก.ย. 2560 09.00
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย อาคาร 7 ห้อง ป.2/3 30 ก.ย. 2560 09.00
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย ใต้ถุนอาคาร 9 30 ก.ย. 2560 09.00
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย ใต้ถุนอาคาร 9 30 ก.ย. 2560 09.00
-
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย ใต้ถุนอาคาร 9 30 ก.ย. 2560 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]