งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2
ณ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวหมู เวที 1 30 ก.ย. 2560 08.00 - 12.00
-
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวหมู เวที 1 30 ก.ย. 2560 13.00 - 16.00
-
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวหมู เวที 1 30 ก.ย. 2560 13.00 - 16.00
-
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวหมู เวที 1 30 ก.ย. 2560 13.00
-
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ 1 ต.ค. 2560 09.00
-
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ 1 ต.ค. 2560 09.00
-
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ 30 ก.ย. 2560 10.30
-
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ 30 ก.ย. 2560 10.30
-
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวหมู เวที 5 1 ต.ค. 2560 08.00 - 12.00
-
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวหมู เวที 5 1 ต.ค. 2560 08.00 - 12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]