แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. มหาสารคาม เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 48 44 93.62% 3 6.38% 0 0% 0 0% 47
2 โรงเรียนบ้านมะโบ่ 49 32 69.57% 8 17.39% 1 2.17% 5 10.87% 46
3 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 38 31 81.58% 2 5.26% 3 7.89% 2 5.26% 38
4 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 49 27 67.5% 6 15% 5 12.5% 2 5% 40
5 โรงเรียนบ้านสนาม 39 26 74.29% 5 14.29% 2 5.71% 2 5.71% 35
6 โรงเรียนบ้านปลาขาว 41 24 66.67% 9 25% 1 2.78% 2 5.56% 36
7 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 48 22 56.41% 7 17.95% 6 15.38% 4 10.26% 39
8 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 36 22 66.67% 7 21.21% 2 6.06% 2 6.06% 33
9 โรงเรียนบ้านเหล่า 40 20 51.28% 12 30.77% 3 7.69% 4 10.26% 39
10 โรงเรียนบ้านนาเลา 33 20 62.5% 7 21.88% 3 9.38% 2 6.25% 32
11 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 28 19 73.08% 4 15.38% 2 7.69% 1 3.85% 26
12 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 32 18 62.07% 7 24.14% 1 3.45% 3 10.34% 29
13 โรงเรียนกู่สันตรัตน์ 30 18 66.67% 5 18.52% 2 7.41% 2 7.41% 27
14 โรงเรียนโนนจานวิทยา 25 18 81.82% 3 13.64% 0 0% 1 4.55% 22
15 โรงเรียนบ้านขามเรียน 28 17 60.71% 6 21.43% 4 14.29% 1 3.57% 28
16 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 25 16 66.67% 7 29.17% 0 0% 1 4.17% 24
17 โรงเรียนบ้านเม็กดำ 33 16 55.17% 6 20.69% 2 6.9% 5 17.24% 29
18 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 18 16 88.89% 2 11.11% 0 0% 0 0% 18
19 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 18 16 88.89% 0 0% 1 5.56% 1 5.56% 18
20 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ 40 15 57.69% 8 30.77% 2 7.69% 1 3.85% 26
21 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 32 15 60% 8 32% 2 8% 0 0% 25
22 โรงเรียนบ้านโนนรัง 29 15 51.72% 7 24.14% 6 20.69% 1 3.45% 29
23 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 26 15 68.18% 5 22.73% 2 9.09% 0 0% 22
24 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 27 14 53.85% 7 26.92% 3 11.54% 2 7.69% 26
25 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 29 14 56% 6 24% 3 12% 2 8% 25
26 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 25 14 60.87% 5 21.74% 2 8.7% 2 8.7% 23
27 โรงเรียนบ้านหัวดง 26 13 52% 7 28% 3 12% 2 8% 25
28 โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 26 13 68.42% 4 21.05% 1 5.26% 1 5.26% 19
29 โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 25 13 81.25% 1 6.25% 1 6.25% 1 6.25% 16
30 โรงเรียนบ้านหนองป้าน 25 12 52.17% 6 26.09% 3 13.04% 2 8.7% 23
31 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 16 12 80% 0 0% 1 6.67% 2 13.33% 15
32 โรงเรียนบ้านโดน 25 11 52.38% 5 23.81% 2 9.52% 3 14.29% 21
33 โรงเรียนบ้านนาฝาย 22 11 55% 4 20% 3 15% 2 10% 20
34 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 14 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
35 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 14 11 78.57% 1 7.14% 1 7.14% 1 7.14% 14
36 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 29 10 38.46% 10 38.46% 1 3.85% 5 19.23% 26
37 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว 23 10 47.62% 7 33.33% 0 0% 4 19.05% 21
38 โรงเรียนหนองกุงวิทยา 21 10 55.56% 5 27.78% 2 11.11% 1 5.56% 18
39 โรงเรียนบ้านโนน 20 10 58.82% 5 29.41% 0 0% 2 11.76% 17
40 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 23 10 55.56% 3 16.67% 2 11.11% 3 16.67% 18
41 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 15 10 66.67% 3 20% 1 6.67% 1 6.67% 15
42 โรงเรียนบ้านโกทา 14 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
43 โรงเรียนบ้านหนองจิก(กลุ่ม 14) 16 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
44 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 15 10 71.43% 1 7.14% 1 7.14% 2 14.29% 14
45 โรงเรียนบ้านไก่นา 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
46 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 20 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
47 โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง 15 9 69.23% 3 23.08% 0 0% 1 7.69% 13
48 โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
49 โรงเรียนบ้านหนองฮี 12 9 75% 2 16.67% 0 0% 1 8.33% 12
50 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย 14 8 57.14% 4 28.57% 1 7.14% 1 7.14% 14
51 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 17 8 57.14% 3 21.43% 2 14.29% 1 7.14% 14
52 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง 12 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
53 โรงเรียนวัดป่านาเชือก 14 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
54 โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี 11 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
55 โรงเรียนบ้านสระแคน 17 8 61.54% 2 15.38% 2 15.38% 1 7.69% 13
56 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 12 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
57 โรงเรียนบ้านหัวหมู 23 7 43.75% 6 37.5% 2 12.5% 1 6.25% 16
58 โรงเรียนอนุบาล อบต.หนองแสง 13 7 58.33% 4 33.33% 0 0% 1 8.33% 12
59 โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 12 7 58.33% 4 33.33% 0 0% 1 8.33% 12
60 โรงเรียนบ้านทัพป่าจิก 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
61 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ 15 7 53.85% 2 15.38% 2 15.38% 2 15.38% 13
62 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
63 โรงเรียนบ้านประแหย่ง 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
64 โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
65 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร 24 6 42.86% 7 50% 0 0% 1 7.14% 14
66 โรงเรียนบ้านหนองแสง (นาเชือก) 13 6 46.15% 5 38.46% 1 7.69% 1 7.69% 13
67 โรงเรียนบ้านสระบาก 16 6 40% 4 26.67% 3 20% 2 13.33% 15
68 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 13 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
69 โรงเรียนบ้านหนองแสน 11 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
70 โรงเรียนบ้านโคกไร่ 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
71 โรงเรียนบ้านหนองสระ 13 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
72 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเฒ่า 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
73 โรงเรียนบ้านนาข่า 12 6 50% 1 8.33% 3 25% 2 16.67% 12
74 โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง 9 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
75 โรงเรียนบ้านดงแคน 11 6 54.55% 1 9.09% 1 9.09% 3 27.27% 11
76 โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน 9 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
77 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
78 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช 8 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
79 โรงเรียนบ้านเครือซูด 8 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
80 โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
81 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
82 โรงเรียนบ้านหนองแคน 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
83 โรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
84 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 16 5 35.71% 6 42.86% 2 14.29% 1 7.14% 14
85 โรงเรียนบ้านเสือโก้ก 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
86 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
87 โรงเรียนบ้านดู่ 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
88 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
89 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว 8 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
90 โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
91 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
92 โรงเรียนบ้านหนองข่า 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
93 โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
94 โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
95 โรงเรียนบ้านหนองบัวกาเหรียญ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
96 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
97 โรงเรียนบ้านหนองนาใน 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
98 โรงเรียนบ้านโพนทราย 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
99 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
100 โรงเรียนบ้านนาภู 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
101 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
102 โรงเรียนบ้านดง 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
103 โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
104 โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
105 โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
106 โรงเรียนบ้านดงยาง 8 4 50% 0 0% 2 25% 2 25% 8
107 โรงเรียนบ้านดอนหมี 7 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 1 14.29% 7
108 โรงเรียนศุภประภา 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
109 โรงเรียนบ้านคึมบง 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
110 โรงเรียนบ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
111 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
112 โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
113 โรงเรียนบ้านตำแย 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
114 โรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
115 โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
116 โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง 9 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
117 โรงเรียนบ้านหนองแวง 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
118 โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
119 โรงเรียนบ้านเตาบ่า 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
120 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
121 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
122 โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
123 โรงเรียนบ้านเมืองเตา 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
124 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
125 โรงเรียนบ้านแคน 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
126 โรงเรียนบ้านหนองแก(พยัคฆ์) 10 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
127 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 8 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
128 โรงเรียนบ้านจอมพะลาน 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
129 โรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 8 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
130 โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
131 โรงเรียนบ้านก่อ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
132 โรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
133 โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
134 โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
135 โรงเรียนบ้านหนองผือ 6 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
136 โรงเรียนบ้านห้วยหลาว 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
137 โรงเรียนบ้านหนองแปน 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
138 โรงเรียนบ้านสระบัว 5 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
139 โรงเรียนบ้านโนนแร่ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
140 โรงเรียนบ้านจอกขวาง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
141 โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
142 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
143 โรงเรียนบ้านหนองบึง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
144 โรงเรียนบ้านโคกเต่า 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
145 โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
146 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
147 โรงเรียนบ้านนกเหาะ 9 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
148 โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
149 โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง 7 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
150 โรงเรียนบ้านหนองปอ 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
151 โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ 7 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
152 โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง 7 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
153 โรงเรียนบ้านป่าแดง 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
154 โรงเรียนบ้านดอนหัน 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
155 โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
156 โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
157 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
158 โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว 6 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
159 โรงเรียนบ้านอีโต้ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
160 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
161 โรงเรียนบ้านโคกแปะ 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
162 โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
163 โรงเรียนบ้านสว่าง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
164 โรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
165 โรงเรียนบ้านหนองกลางโคก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
166 โรงเรียนบ้านหนองจานบุลาน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
167 โรงเรียนบ้านหนองบัวคู 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
168 โรงเรียนบ้านหนองแกวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
169 โรงเรียนบ้านหนองแดงหนองแสง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
170 โรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงส์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
171 โรงเรียนบ้านหัวงัว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
172 โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
173 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
174 โรงเรียนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
175 โรงเรียนบ้านนาค่าย 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
176 โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
177 โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
178 โรงเรียนบ้านดงเย็น 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
179 โรงเรียนบ้านศาลา(ยางสีฯ) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
180 โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
181 โรงเรียนบ้านโนนจาน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
182 โรงเรียนบ้านโนนเขวาหนองแสง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
183 โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
184 โรงเรียนบ้านหนองผือ (พยัคฆ์) 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
185 โรงเรียนบ้านดงหัวช้าง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
186 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
187 โรงเรียนเครือข่ายวังเก่าโมเดล 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
188 โรงเรียนบ้านหวาย 5 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
189 โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
190 โรงเรียนบ้านตลาดม่วง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
191 โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
192 โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
193 โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
194 โรงเรียนบ้านหนองจิก(กลุ่ม 15) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
195 โรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
196 โรงเรียนบ้านหัวสระ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
197 โรงเรียนบ้านโคกยาว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
198 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
199 โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
200 โรงเรียนบ้านโพนทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
201 โรงเรียนบ้านโคกล่ามวิทยา 5 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
202 โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
203 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
204 โรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
205 โรงเรียนบ้านดงน้อย 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
206 โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
207 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
208 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
209 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
210 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
211 โรงเรียนบ้านโนนท่อน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
212 โรงเรียนบ้านขามป้อม 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
213 โรงเรียนบ้านตาลอก 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
214 โรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
215 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]