สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 238 โรงเรียนกู่สันตรัตน์ 30 72 49
2 003 โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ 5 9 7
3 004 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 32 64 48
4 005 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 14 25 20
5 006 โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง 15 37 24
6 008 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช 8 9 9
7 009 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 16 26 19
8 010 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 10 36 19
9 007 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 15 42 25
10 011 โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 6 32 15
11 014 โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ 5 19 12
12 015 โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น 4 15 9
13 017 โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน 2 4 4
14 018 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 29 67 43
15 016 โรงเรียนบ้านก่อ 4 5 5
16 024 โรงเรียนบ้านขามป้อม 2 2 2
17 025 โรงเรียนบ้านขามเรียน 28 70 41
18 026 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 7 16 12
19 027 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย 7 10 10
20 032 โรงเรียนบ้านคึมบง 5 7 6
21 031 โรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน 2 4 3
22 048 โรงเรียนบ้านจอกขวาง 3 5 4
23 049 โรงเรียนบ้านจอมพะลาน 6 13 10
24 050 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 25 48 36
25 051 โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 7 13 10
26 060 โรงเรียนบ้านดง 6 20 13
27 053 โรงเรียนบ้านดงน้อย 2 4 3
28 054 โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น 1 1 1
29 055 โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 12 26 18
30 056 โรงเรียนบ้านดงยาง 8 17 14
31 058 โรงเรียนบ้านดงหัวช้าง 2 5 3
32 057 โรงเรียนบ้านดงเย็น 2 5 3
33 052 โรงเรียนบ้านดงแคน 11 23 17
34 059 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 16 37 25
35 061 โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน 6 11 9
36 063 โรงเรียนบ้านดอนหมี 7 8 8
37 064 โรงเรียนบ้านดอนหัน 4 10 7
38 062 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 12 29 20
39 066 โรงเรียนบ้านดู่ 8 15 12
40 065 โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ 3 6 5
41 070 โรงเรียนบ้านตลาดม่วง 1 6 3
42 069 โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ 6 8 8
43 071 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 48 121 80
44 072 โรงเรียนบ้านตาลอก 1 1 1
45 073 โรงเรียนบ้านตำแย 4 22 9
46 074 โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 25 54 36
47 075 โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง 9 19 16
48 077 โรงเรียนบ้านทัพป่าจิก 10 17 15
49 078 โรงเรียนบ้านนกเหาะ 9 24 16
50 079 โรงเรียนบ้านนาข่า 12 30 20
51 080 โรงเรียนบ้านนาค่าย 3 5 4
52 081 โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม 1 6 3
53 083 โรงเรียนบ้านนาฝาย 22 42 24
54 082 โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 3 4 4
55 084 โรงเรียนบ้านนาภู 6 10 8
56 085 โรงเรียนบ้านนาเลา 33 99 53
57 086 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ 40 85 62
58 098 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว 23 58 35
59 099 โรงเรียนบ้านประแหย่ง 9 27 17
60 100 โรงเรียนบ้านปลาขาว 41 79 61
61 101 โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน 9 21 11
62 103 โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู 3 5 4
63 102 โรงเรียนบ้านป่าแดง 5 9 7
64 109 โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า 3 16 6
65 110 โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง 2 11 4
66 111 โรงเรียนบ้านมะโบ่ 49 89 71
67 116 โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ 7 10 9
68 117 โรงเรียนบ้านร่วมใจ2 0 0 0
69 118 โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ 6 15 11
70 124 โรงเรียนบ้านศาลา(ยางสีฯ) 2 3 3
71 125 โรงเรียนบ้านสนาม 39 68 58
72 128 โรงเรียนบ้านสระบัว 5 11 5
73 129 โรงเรียนบ้านสระบาก 16 27 23
74 126 โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู 1 5 2
75 127 โรงเรียนบ้านสระแคน 17 32 26
76 130 โรงเรียนบ้านสว่าง 3 12 5
77 131 โรงเรียนบ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา 0 0 0
78 134 โรงเรียนบ้านหนองกกหนองยาว 0 0 0
79 135 โรงเรียนบ้านหนองกลางโคก 2 2 2
80 136 โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) 6 9 8
81 139 โรงเรียนบ้านหนองข่า 7 41 18
82 140 โรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 8 23 11
83 142 โรงเรียนบ้านหนองคูม่วง 0 0 0
84 141 โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 1 1 1
85 145 โรงเรียนบ้านหนองจานบุลาน 2 6 4
86 146 โรงเรียนบ้านหนองจิก(กลุ่ม 14) 16 40 26
87 147 โรงเรียนบ้านหนองจิก(กลุ่ม 15) 1 1 1
88 150 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 3 6 5
89 153 โรงเรียนบ้านหนองนาใน 5 6 6
90 156 โรงเรียนบ้านหนองบัวกาเหรียญ 6 8 7
91 157 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ 15 27 23
92 160 โรงเรียนบ้านหนองบัวคู 2 12 5
93 159 โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง 7 18 12
94 162 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 1 3 2
95 163 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 18 106 40
96 158 โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว 4 7 6
97 161 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 32 70 47
98 164 โรงเรียนบ้านหนองบึง 3 8 5
99 165 โรงเรียนบ้านหนองปอ 6 22 12
100 166 โรงเรียนบ้านหนองป้าน 25 53 41
101 168 โรงเรียนบ้านหนองผง 0 0 0
102 170 โรงเรียนบ้านหนองผือ 6 9 8
103 169 โรงเรียนบ้านหนองผือ (พยัคฆ์) 3 13 7
104 174 โรงเรียนบ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา) 0 0 0
105 176 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 6 19 10
106 177 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 20 32 30
107 180 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว 8 13 13
108 181 โรงเรียนบ้านหนองสระ 13 23 20
109 185 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง 12 18 15
110 187 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 17 35 28
111 186 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเฒ่า 8 17 14
112 189 โรงเรียนบ้านหนองหิน 0 0 0
113 188 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 8 27 14
114 191 โรงเรียนบ้านหนองฮี 12 35 22
115 175 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 2 2
116 190 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า 6 12 9
117 137 โรงเรียนบ้านหนองแก(พยัคฆ์) 10 16 14
118 138 โรงเรียนบ้านหนองแกวิทยา 2 2 2
119 144 โรงเรียนบ้านหนองแคน 6 6 6
120 143 โรงเรียนบ้านหนองแคนหัวฝาย 0 0 0
121 148 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร 24 32 26
122 149 โรงเรียนบ้านหนองแดงหนองแสง 2 2 2
123 151 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 8 23 15
124 152 โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย 7 24 15
125 167 โรงเรียนบ้านหนองแปน 4 12 7
126 237 โรงเรียนบ้านหนองแวง 8 16 14
127 178 โรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 4 13 9
128 182 โรงเรียนบ้านหนองแสง (นาเชือก) 13 20 18
129 183 โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว 6 6 6
130 184 โรงเรียนบ้านหนองแสน 11 22 16
131 192 โรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก 4 19 9
132 155 โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า 4 6 6
133 154 โรงเรียนบ้านหนองโนใต้ 0 0 0
134 173 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 13 21 18
135 172 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 6 12 9
136 171 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 26 51 41
137 193 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 28 69 46
138 194 โรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตร 1 3 2
139 195 โรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงส์ 2 4 3
140 199 โรงเรียนบ้านหวาย 5 33 11
141 201 โรงเรียนบ้านหัวงัว 2 6 4
142 202 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 8 16 10
143 203 โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง 2 11 4
144 204 โรงเรียนบ้านหัวดง 26 43 36
145 205 โรงเรียนบ้านหัวสระ 1 1 1
146 206 โรงเรียนบ้านหัวหนองคู 0 0 0
147 207 โรงเรียนบ้านหัวหมู 23 49 26
148 208 โรงเรียนบ้านหารฮี 0 0 0
149 196 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 0 0 0
150 197 โรงเรียนบ้านห้วยหลาว 4 6 6
151 198 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 7 18 12
152 215 โรงเรียนบ้านอีโต้ 3 5 5
153 019 โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 2 6 4
154 028 โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง 7 17 8
155 029 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 49 87 67
156 030 โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 26 42 28
157 033 โรงเรียนบ้านเครือซูด 8 12 11
158 076 โรงเรียนบ้านเตาบ่า 6 8 8
159 105 โรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำ 2 5 4
160 104 โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม 7 19 12
161 114 โรงเรียนบ้านเมืองเตา 5 28 14
162 115 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 25 58 34
163 112 โรงเรียนบ้านเม็กดำ 33 67 48
164 113 โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 12 15 14
165 132 โรงเรียนบ้านเสือโก้ก 8 40 18
166 214 โรงเรียนบ้านเหล่า 40 80 63
167 209 โรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง 1 2 2
168 210 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 6 19 12
169 211 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น 3 6 3
170 212 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 3 3 3
171 213 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ 5 11 9
172 020 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว 3 13 6
173 021 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 2 4 4
174 034 โรงเรียนบ้านแคน 5 8 7
175 067 โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว 4 18 9
176 119 โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด 0 0 0
177 120 โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง 8 20 12
178 121 โรงเรียนบ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 5 7 6
179 122 โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ 5 14 10
180 123 โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 4 11 8
181 022 โรงเรียนบ้านโกทา 14 23 20
182 035 โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ 5 11 6
183 039 โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง 9 21 17
184 040 โรงเรียนบ้านโคกยาว 1 3 2
185 042 โรงเรียนบ้านโคกล่ามวิทยา 5 11 9
186 043 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 5 15 10
187 044 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 8 23 13
188 045 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 23 42 36
189 036 โรงเรียนบ้านโคกเต่า 3 5 4
190 038 โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 3 6 5
191 037 โรงเรียนบ้านโคกแปะ 4 4 4
192 046 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 0 0 0
193 047 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา 2 3 3
194 041 โรงเรียนบ้านโคกไร่ 9 32 15
195 068 โรงเรียนบ้านโดน 25 67 44
196 097 โรงเรียนบ้านโนน 20 38 31
197 089 โรงเรียนบ้านโนนจาน 2 5 4
198 090 โรงเรียนบ้านโนนท่อน 1 1 1
199 091 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 1 1 1
200 092 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 15 31 24
201 093 โรงเรียนบ้านโนนรัง 29 59 43
202 095 โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ 4 10 5
203 087 โรงเรียนบ้านโนนเขวาหนองแสง 2 13 5
204 096 โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค 1 1 1
205 088 โรงเรียนบ้านโนนแคน 0 0 0
206 094 โรงเรียนบ้านโนนแร่ 4 5 4
207 106 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 27 50 32
208 107 โรงเรียนบ้านโพนทราย 5 12 8
209 108 โรงเรียนบ้านโพนทอง 1 20 6
210 133 โรงเรียนบ้านโสกยาง 0 0 0
211 023 โรงเรียนบ้านไก่นา 10 18 13
212 216 โรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย 6 16 10
213 217 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 38 85 59
214 219 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 3 11 7
215 220 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 0 0 0
216 235 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 3 3 3
217 222 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ 3 5 4
218 223 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ 2 0 0
219 224 โรงเรียนวัดป่านาเชือก 14 39 22
220 225 โรงเรียนศุภประภา 5 11 9
221 226 โรงเรียนหนองกุงวิทยา 21 45 27
222 227 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย 14 25 20
223 228 โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี 11 38 19
224 229 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 36 90 54
225 230 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 14 31 22
226 231 โรงเรียนอนุบาลอุ่นรัก 0 0 0
227 232 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 18 58 27
228 002 โรงเรียนเครือข่ายวังเก่าโมเดล 2 6 4
229 218 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 48 99 69
230 013 โรงเรียนโนนจานวิทยา 25 53 41
231 236 โรงเรียนอนุบาลจิตรานนท์ 0 0 0
232 234 โรงเรียนอนุบาล อบต.หนองแสง 13 28 21
233 233 โรงเรียนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย 4 6 6
234 012 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 29 83 51
รวม 2251 5091 3458
8549

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]