สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองวาปีปทุม 19 11 5 35 44 3 0 0 47
2 พระกุมารศึกษา 8 7 4 19 27 2 3 2 32
3 บ้านเขวาทุ่ง 6 4 1 11 23 6 5 2 34
4 บ้านมะโบ่ 6 2 0 8 29 8 1 5 38
5 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 5 4 2 11 20 7 2 2 29
6 บ้านหนองไฮ 5 1 3 9 18 4 2 1 24
7 บ้านนาเลา 4 5 1 10 19 7 2 2 28
8 บ้านหนองบัวสันตุ 4 4 0 8 16 0 1 1 17
9 บ้านเหล่า 4 3 5 12 20 12 3 4 35
10 บ้านเม็กดำ 4 3 1 8 16 6 2 5 24
11 บ้านโพธิ์ชัย 4 3 1 8 13 7 3 2 23
12 บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 4 0 0 4 8 2 1 0 11
13 บ้านสนาม 3 4 9 16 25 4 2 2 31
14 บ้านหนองหว้า 3 3 2 8 8 3 2 1 13
15 บ้านน้ำสร้างหนองบะ 3 2 4 9 13 8 2 1 23
16 บ้านปลาขาว 3 2 2 7 20 9 1 2 30
17 บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 3 2 0 5 9 1 1 1 11
18 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง 3 1 4 8 18 7 6 4 31
19 บ้านหัวดง 3 1 3 7 12 7 3 2 22
20 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 3 1 2 6 8 1 1 2 10
21 หนองกุงวิทยา 3 1 1 5 9 5 2 1 16
22 บ้านหัวหมู 3 1 0 4 7 6 2 1 15
23 บ้านหนองรูแข้ 3 1 0 4 7 3 1 0 11
24 บ้านหนองนาใน 3 1 0 4 4 0 0 0 4
25 ชุมชนนาสีนวล 2 6 4 12 16 7 1 3 24
26 อนุบาลเอี่ยมสุข 2 4 5 11 16 2 0 0 18
27 บ้านเมืองเสือ 2 4 2 8 14 5 2 2 21
28 บ้านนาฝาย 2 3 1 6 11 4 3 2 18
29 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 2 3 1 6 10 3 1 1 14
30 ชุมชนบ้านงัวบา 2 2 1 5 11 2 0 0 13
31 บ้านกุดน้ำใส 2 2 0 4 14 6 3 2 23
32 บ้านโนน 2 2 0 4 10 5 0 2 15
33 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 2 2 0 4 6 2 1 0 9
34 ชุมชนบ้านสำโรง 2 1 2 5 12 0 1 2 13
35 กู่สันตรัตน์ 2 1 1 4 16 5 2 2 23
36 บ้านไก่นา 2 1 1 4 10 0 0 0 10
37 บ้านหัวช้าง 2 1 1 4 3 1 0 1 4
38 บ้านแดงโพงคำแก้ว 2 1 0 3 4 0 0 0 4
39 เทศบาลนาเชือก 2 0 3 5 10 10 1 5 21
40 บ้านบุ่งง้าว 2 0 2 4 10 7 0 4 17
41 อนุบาล อบต.หนองแสง 2 0 1 3 7 4 0 1 11
42 บ้านแวงยางกุดตะเข้ 2 0 1 3 4 1 0 0 5
43 บ้านหนองบึง 2 0 0 2 3 0 0 0 3
44 บ้านขี้เหล็ก 2 0 0 2 2 2 0 0 4
45 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 1 5 2 8 13 4 2 0 19
46 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 1 4 2 7 10 3 2 3 15
47 โนนจานวิทยา 1 3 6 10 16 3 0 1 19
48 อนุบาลวาปีปทุม 1 2 5 8 11 1 1 1 13
49 บ้านสระแคน 1 2 2 5 8 2 2 1 12
50 บ้านโคกสีทองหลาง 1 2 0 3 5 1 2 0 8
51 บ้านโกทา 1 1 3 5 10 2 1 0 13
52 อนุบาลนครจัมปาศรี 1 1 2 4 5 3 0 0 8
53 อนุบาลดงเมืองน้อย 1 1 1 3 8 4 1 1 13
54 วัดป่านาเชือก 1 1 1 3 8 3 0 0 11
55 บ้านหนองแคน 1 1 1 3 6 0 0 0 6
56 บ้านหนองห้าง 1 1 1 3 5 1 1 1 7
57 ชุมชนบ้านดงบัง 1 1 0 2 6 3 0 1 9
58 บ้านหนองแสน 1 1 0 2 6 2 1 0 9
59 บ้านจอมพะลาน 1 1 0 2 3 1 2 0 6
60 บ้านจอกขวาง 1 1 0 2 3 0 0 0 3
61 บ้านหนองโพธิ์ 1 0 3 4 6 3 2 1 11
62 บ้านคึมบง 1 0 2 3 4 0 0 1 4
63 บ้านโนนรัง 1 0 1 2 12 7 6 1 25
64 บ้านโคกไร่ 1 0 1 2 6 2 0 1 8
65 บ้านดอนดู่วังบอน 1 0 1 2 4 0 0 0 4
66 บ้านตำแย 1 0 1 2 4 0 0 0 4
67 บ้านหนองบัวแดง 1 0 0 1 13 8 2 0 23
68 บ้านแวงดงหนองยาง 1 0 0 1 6 1 0 0 7
69 บ้านประแหย่ง 1 0 0 1 5 2 0 0 7
70 บ้านดง 1 0 0 1 4 1 1 0 6
71 บ้านดงใหญ่ 1 0 0 1 3 6 2 1 11
72 บ้านเหล่าค้อ 1 0 0 1 3 2 1 0 6
73 บ้านหนองแก(พยัคฆ์) 1 0 0 1 2 1 2 1 5
74 บ้านเตาบ่า 1 0 0 1 1 3 0 0 4
75 บ้านโนนเขวาหนองแสง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
76 บ้านดงหัวช้าง 1 0 0 1 1 0 1 0 2
77 เครือข่ายวังเก่าโมเดล 1 0 0 1 1 0 0 1 1
78 บ้านนางเลิ้งโคกล่าม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
79 บ้านสระแก้วหนองคู 1 0 0 1 1 0 0 0 1
80 บ้านหนองบัวคู 1 0 0 1 1 0 0 0 1
81 บ้านโคกยาว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
82 บ้านโพนทอง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
83 บ้านหนองจิก(กลุ่ม 14) 0 3 1 4 7 1 0 0 8
84 บ้านขามเรียน 0 2 3 5 17 6 4 1 27
85 บ้านชาดฝางหัวเรือ 0 2 2 4 12 7 0 1 19
86 บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 0 2 0 2 5 1 1 0 7
87 บ้านทัพป่าจิก 0 2 0 2 3 3 0 0 6
88 บ้านแคน 0 2 0 2 2 2 0 0 4
89 บ้านดอนหัน 0 2 0 2 2 1 1 0 4
90 บ้านหนองหน่อง 0 1 2 3 8 3 1 0 12
91 บ้านดู่ 0 1 2 3 5 1 1 1 7
92 พยัคฆภูมิพิสัย 0 1 2 3 5 0 0 0 5
93 บ้านดงแคน 0 1 1 2 6 1 1 3 8
94 บ้านเครือซูด 0 1 1 2 6 1 0 0 7
95 ศุภประภา 0 1 1 2 4 0 1 0 5
96 บ้านหนองผือ 0 1 1 2 3 0 2 1 5
97 บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 0 1 0 1 7 3 0 0 10
98 บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 0 1 0 1 6 4 0 1 10
99 บ้านนาข่า 0 1 0 1 6 1 3 2 10
100 บ้านโพนทราย 0 1 0 1 5 0 0 0 5
101 บ้านหนองแสง (นาเชือก) 0 1 0 1 4 5 1 1 10
102 บ้านหนองข่า 0 1 0 1 4 1 0 1 5
103 บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ 0 1 0 1 4 1 0 0 5
104 บ้านโคกสะอาด 0 1 0 1 4 0 0 0 4
105 บ้านหนองแปน 0 1 0 1 3 0 0 1 3
106 บ้านโนนแร่ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
107 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 0 1 0 1 3 0 0 0 3
108 บ้านหนองแฮหนองเหล็ก 0 1 0 1 3 0 0 0 3
109 บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
110 บ้านหนองบัวแก้ว 0 1 0 1 2 1 0 0 3
111 บ้านอีโต้ 0 1 0 1 2 0 1 0 3
112 บ้านค่ายนุ่นโนนแคน 0 1 0 1 2 0 0 0 2
113 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
114 บ้านหนองป้าน 0 0 5 5 10 6 3 2 19
115 บ้านโดน 0 0 4 4 11 5 2 3 18
116 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 0 0 3 3 10 4 1 1 15
117 บ้านหนองฮี 0 0 2 2 9 2 0 1 11
118 บ้านหนองเหล่า 0 0 2 2 3 2 1 0 6
119 บ้านยางอิไลดอนก่อ 0 0 2 2 2 2 1 2 5
120 ชุมชนบ้านยางสีสุราช 0 0 1 1 6 1 0 0 7
121 บ้านหนองไผ่ 0 0 1 1 4 1 0 0 5
122 บ้านโคกมนโนนทอง 0 0 1 1 3 4 0 0 7
123 บ้านหนองแวง 0 0 1 1 3 3 1 1 7
124 บ้านเมืองเตา 0 0 1 1 3 2 0 0 5
125 บ้านห้วยหิน 0 0 1 1 3 1 1 0 5
126 บ้านก่อ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
127 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 0 0 1 1 3 1 0 0 4
128 บ้านนกเหาะ 0 0 1 1 2 3 2 1 7
129 บ้านวังจานโนนสำราญ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
130 บ้านเหล่าจั่น 0 0 1 1 2 1 0 0 3
131 บ้านป่าตองหนองงู 0 0 1 1 1 1 0 1 2
132 บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ 0 0 1 1 1 0 1 1 2
133 บ้านสระบาก 0 0 0 0 6 4 3 2 13
134 บ้านหนองบัวกุดอ้อ 0 0 0 0 6 2 2 2 10
135 บ้านหนองสระ 0 0 0 0 6 2 0 0 8
136 บ้านตำแยโนนยาง 0 0 0 0 6 1 2 0 9
137 บ้านหนองแดงสหมิตร 0 0 0 0 5 7 0 1 12
138 บ้านหนองหว้าเฒ่า 0 0 0 0 5 2 0 0 7
139 บ้านปอพานหนองโน 0 0 0 0 5 1 0 1 6
140 บ้านหนองระเวียง 0 0 0 0 5 0 0 0 5
141 บ้านตลาดโนนโพธิ์ 0 0 0 0 3 3 0 0 6
142 บ้านนาภู 0 0 0 0 3 2 0 0 5
143 บ้านเหล่าหมากคำ 0 0 0 0 3 2 0 0 5
144 บ้านหนองแต้ 0 0 0 0 3 1 2 0 6
145 บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 0 0 0 0 3 1 0 1 4
146 บ้านเปล่งโนนกระยอม 0 0 0 0 3 1 0 0 4
147 บ้านห้วยหลาว 0 0 0 0 3 0 1 0 4
148 บ้านสระบัว 0 0 0 0 3 0 0 0 3
149 บ้านโคกเต่า 0 0 0 0 3 0 0 0 3
150 ราชประชานุเคราะห์ 18 0 0 0 0 3 0 0 0 3
151 บ้านหนองบัวคูสองห้อง 0 0 0 0 2 3 0 2 5
152 บ้านหนองแต้น้อย 0 0 0 0 2 2 1 1 5
153 บ้านเขวาค้อโคกกลาง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
154 บ้านป่าแดง 0 0 0 0 2 1 1 1 4
155 บ้านหนองสนมดอนติ้ว 0 0 0 0 2 1 1 0 4
156 ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 0 0 0 0 2 1 0 1 3
157 บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
158 บ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
159 บ้านดงยาง 0 0 0 0 2 0 2 2 4
160 บ้านดอนหมี 0 0 0 0 2 0 2 1 4
161 บ้านแก่นท้าว 0 0 0 0 2 0 0 1 2
162 บ้านมะชมโนนสง่า 0 0 0 0 2 0 0 0 2
163 บ้านสว่าง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
164 บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
165 บ้านหนองกลางโคก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
166 บ้านหนองจานบุลาน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
167 บ้านหนองแกวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
168 บ้านหนองแดงหนองแสง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
169 บ้านหลุบควันเมืองหงส์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
170 บ้านหนองปอ 0 0 0 0 1 2 2 0 5
171 บ้านเสือโก้ก 0 0 0 0 1 2 0 1 3
172 ราชประชานุเคราะห์ 16 0 0 0 0 1 2 0 0 3
173 บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย 0 0 0 0 1 1 2 0 4
174 เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย 0 0 0 0 1 1 1 1 3
175 จตุคามประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
176 บ้านนาค่าย 0 0 0 0 1 1 0 1 2
177 บ้านกุดนาดีโนนลาน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
178 บ้านดงเย็น 0 0 0 0 1 1 0 0 2
179 บ้านศาลา(ยางสีฯ) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
180 บ้านหนองบัวกาเหรียญ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
181 บ้านหนองโนทับม้า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
182 บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
183 บ้านโนนจาน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
184 บ้านหนองแสงทุ่มยาว 0 0 0 0 1 0 1 1 2
185 บ้านหนองผือ (พยัคฆ์) 0 0 0 0 1 0 1 1 2
186 บ้านดงบากหนองตาเต็น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
187 บ้านตลาดม่วง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
188 บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
189 บ้านหนองคูไชยหนองขาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
190 บ้านหนองจิก(กลุ่ม 15) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
191 บ้านหมากหม้อโนนเกษตร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
192 บ้านหัวงัว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
193 บ้านเก่าน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
194 บ้านโนนเห็ดไค 0 0 0 0 1 0 0 0 1
195 บ้านโคกล่ามวิทยา 0 0 0 0 0 3 1 0 4
196 บ้านโนนสูงดอนหลี่ 0 0 0 0 0 3 1 0 4
197 รุ่งอรุณวิทย์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
198 บ้านเปลือยดอนมันน้ำ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
199 บ้านดงน้อย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
200 บ้านมะแซวหนองโง้ง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
201 บ้านแก่นเท่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
202 บ้านหนองบัวน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
203 บ้านหนองเม็ก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
204 บ้านหัวช้างโคกม่วง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
205 บ้านโคกใหญ่วิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
206 บ้านโนนท่อน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
207 บ้านขามป้อม 0 0 0 0 0 0 0 2 0
208 บ้านตาลอก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
209 บ้านเหล่ากว้าง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
210 บ้านเหล่าน้อย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
211 วรัญญาวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 187 167 158 512 1,152 414 152 140 1,718